Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Teenekas kirikumuusik saab kõrge autasu

14.10.2020 | | Rubriik: Persoon kaasajast

Kõrge tunnustuse, EELK Teeneteristi II järgu pälvinud kirikumuusik Aivi Otsnik (73, fotol) on aastakümneid panustanud süd­a­me ja hingega meie kirikumuusika arengusse.

„See oli suur-suur üllatus, aga loomulikult on väga hea meel, olen tänulik,“ ütles tun­­nustatav Eesti Kirikule telefonitsi, tun­nis­tades, et nii kõrge autasu lausa ehmatas alguses.

Lapsepõlvest luteri kirikuga seo­tud ja ka nõukogude ajal kirikutöösse panustanud alati sõbraliku ja naeratava Aivi Otsniku aastakümnete jooksul kiriku heaks tehtu üleslugemine võtaks hulk aega. Kindlasti tuleb esile tõsta, et ta on kirikumuusika liidu juhatusse kuulunud selle asutamisest (1993) ja pikka aega peasekretär olnud (1995–2008).

Seda rõhutab ka praegune liidu juhatuse esimees Tuuliki Jürjo ja lisab, et Aivi teenetest ei saa kõnelda üksnes minevikus, panustamine on jätkuv. Ka tunnustatu meenutab soojalt, kuidas prof Lepnurm teda kirikumuusika liidu juhatusse kutsus, ja peab oluliseks liidu noodikogu koostamist, millest ammutasid ideid väga paljud kirikukoorid. Mööda ei saa vaadata ka suhete loomisest ja hoidmisest Saksa kirikumuusikutest partneritega.

Lisaks sellele, et Aivi on kirikumuusikute ja organistide koori KOSK projektijuht, Tallinna oikumeenilise naiskoori üks dirigentidest, lastekooride Lemmelill ja Väike Küünal kunagine asutaja, oli ta meie ajaloos tähtsa 1967. aasta UI õppekoori loomise juures ja sai sealt esimesed koorijuhtimise kogemused (abidirigent 1967–1982). Neid rakendab ta jätkuvalt Hageri Lambertuse segakoori ja kodukoguduse Tallinna Jaani naiskoori juhatades.

Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu on tunnustades helde ja te­ma öeldu iseloomustab Ai­vi tegevust ka laiemalt: „Jaa­ni koguduse pi­ka­aegse ju­ha­­tu­seesimehe tütar Aivi on ko­dukogudusse pannud oma sü­dame ja hinge. Tundub, et tema koori liige olla tähendab olla hooliva pere liige, hea õhkkond on kindlasti. Seal on oluline muusikaline tase, aga ei unustata inimlikkust. Aivi on kirikut nii hästi tundev koorijuht, et tema koori jumalateenistusel lauldavad laulud on alati sobivad, täiendades tervikut.“

Kätlin Liimets

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)