Slava Ukraine

Teemal ‘ XIII soome-ugri vaimulike konverents ’

Hõimusuhteid tuleb hoida

Salumäe räägib

Soome-ugri vaimulike konverentsil EELK delegatsiooni juhtinud piiskop Tiit Salumäe kinnitab, et EELK-l on jätkuv huvi hõimuliikumise vastu. Esimesel konverentsipäeval olid delegatsioonide juhid palutud Venemaa koosseisu kuuluva Karjala Vabariigi kuberneri vastuvõtule. Kui oluliseks hindad kohtumist? Ma ei alavääristaks selle tähtsust. Me ei kohtunud üksnes Aleksandr Hudilaineniga, peale kuberneri viibisid vastuvõtul veel vastava ala minister, tema abi rahvusküsimustes ja ...

Ingeri kiriku piiskop andis leeritõotuse Eestis

XIII soome-ugri vaimulike konverents peeti 17.–21. augustil Venemaal Karjala vabariigis Petrozavodskis (Petroskois). Esmakordselt oli võõrustajaks hõimurahvaste ringi kuuluv Ingeri kirik. Konverents koosnes kolmest töisest päevast, väljasõidust Kiži saarele ning pühapäeva pühitsemisest Ingeri kiriku kogudustes (kuni 500 km raadiuses Petroskoist). Ingeri kirik on õigeusklikul Venemaal vähemuskirik, kuid hõlmab ülisuure territooriumi, mille ulatust võib mõõta Murmanskist ...

Usulisest olukorrast Venemaal

Kui vaadata Venemaa usuelu, siis kahtlemata annab sellele tooni õigeusu kirik. Konverentsi avamisel saatsid Petrozavodski ja kogu Karjala metropoliiti Konstantini preestrid Roman Tšadajev ja Vadim Antipin, kes olid nõus Eesti Kirikule kirjeldama Venemaa usulist olukorda õigeusu kiriku vaatenurgast lähtudes. Kas Venemaal on samuti kui Lääne-Euroopas probleemiks sekularisatsioon? Sekularisatsioon puudutab praegu kogu Euroopat. Õigeusu kirikul on Venemaal siiski enamus. Kirik ...

Ülevaade oikumeenilisest tööst EELKs

Eesti delegatsiooni esindajana pidas XIII soome-ugri vaimulike konverentsil ettekande Jõhvi koguduse õpetaja Peeter Kaldur, kellel on pikaaegsed kogemused tööst rahvusvahelistes ja oikumeenilistes organisatsioonides. Tema ettekanne «Luterlik ja oikumeeniline», mis leidis konverentsil väga elavat vastuvõttu, tekitas küsimusi ja arutlusi, haakus otseselt konverentsi peateemaga. Peeter Kaldur ütles: «Eesti kristlased on ikka olnud oikumeeniline rahvas ja meile on omane olnud ...

Ingeri kiriku koguduste külastamine pärast konverentsi

Konverentsi raames toimus Petroskoi kirikus kaks jumalateenistust, mille korraldamise eest vastutasid Ingeri kiriku vaimulikud. Viimasel päeval sõitsid delegaadid kogudustesse jumalateenistustele. Jumalateenistused olid kakskeelsed, siis kas eesti-vene või soome-vene keeles. Kasutati Soome kiriku vana jumalateenistuskorda, mitte uuendatud, 2000. aastal vastuvõetud käsiraamatut. Vana Soome jumalateenistuse kord tuletas väga meelde meie vana agendat, aga vastulaulude ...

Petroskoi soome-ugri vaimulike konverents: ühtsust on raske hoida

Iga nelja aasta järel toimub ühes soome-ugri hõimlasi ühendavas riigis luteri usu vaimulike kohtumine, kus arutatakse ühist koostööd ja teoloogiat. Koosolekutel on esindatud Soome, Ungari, Eesti, Ingeri ja Rumeenia (ungarikeelse Rumeenia kiriku) luteri kirikute esindajad. Tänavune konverents oli selles suhtes eriline, et esimest korda oldi külas Ingeri kirikul. Kohtumine toimus Karjalas Petroskois 17.–21. augustini. Konverentsi kokkuvõtval koosolekul istusid presiidiumis ...