Slava Ukraine

Teemal ‘ Usuteaduskond 1991–1999 ’

Üheksakümnendad

Juhid:  1991–1996 Kalle Kasemaa 1996–1997 Tõnu Lehtsaar 1997–1998 Peeter Roosimaa 1998–2001 Tarmo Kulmar Lõpetas: Bakalaureuseõppe:79 Magistriõppe: 19 Kaitses doktoritöö: 3 Usuteaduskonna lõpetanud EELK vaimulikud* 1993: Jaanus Noormägi; 1994: Toomas Paul (doktor), Tarmo Kulmar (doktor); 1995: Vallo Ehasalu,Taavi Laanepere,Urmas Petti, Allan Taruste, Kerstin Kask, Rein Schihalejev; 1996: Lagle Heinla,Arho Tuhkru,Mare Mägi (hilisem ...

Kalle Kasemaa: Palju aastaid!

Emeriitprofessor Kalle Kasemaa nimetati vilistlaste poolt 1990ndatel lemmikõppejõuks. Kätlin Liimets. Tartu ülikooli 1991. aastal taasavatud usuteaduskonna esimene dekaan, vaimulik, Vana Testamendi emeriitprofessor Kalle Kasemaa on üheksakümnendatel paljudele taastatud teaduskonna sünonüüm. Usuteaduskond kuulus 1632. aastal asutatud ülikooli nelja esimese teaduskonna hulka. Nõukogude võim sulges teaduskonna 1940. aastal, 1940ndate lõpu poole jätkati tegevust, ...

Vilistlane meenutab veebiküsitluses

Vastavatud usuteaduskonna esimesel aastal oli teaduskonnal ka väike kammerkoor. Harjutasime vaid mõned korrad enne esinemist Tartu Ülikooli ajaloomuuseumi valges saalis (vist oli tegemist teaduskonna jõuluaktuse vms). Samal aktusel esines ka TÜ kammerkoor, ning kahe koori tasemevahe oli väga mastaapne. (Meie kooris oli ka inimesi, kes mitte kõige paremini ei pidanud viisi ja kellel puudus varasem koorilaulukogemus, ka laulud olid valitud meie jaoks liiga ...