Slava Ukraine

Teemal ‘ Üks küsimus ’

Üks küsimus

Millise kogemuse andis sulle võimalus vaimulikuna läbi lõppeva kirikuaasta igal nädalal Eesti Kirikus lugejatele avada eeloleva pühapäeva kirjakohta Piiblist?  Meelis-Lauri Erikson, Kadrina koguduse õpetaja: Kõigepealt võimaluse kirjakoha üle mediteerida, mida ju nagunii teen, kuid üks asi on selle üle mõtiskleda, otsida ja leida sealt tuuma, Sõna, mis kõnelema hakkab, ja teine asi see oma sõnadega välja öelda. Ja hoopis kolmas asi on mõtted kirja panna, ...

Üks küsimus

11. novembril lõppenud hingehoidja baaskoolitusel sai teiste hulgas lõputunnistuse ka viis EELK vaimulikku. Millist teavet ja erialase pädevuse tõhustamist mindi kursusele otsima ning kuivõrd vastas saadud tulemus püstitatud ootustele, küsis Eesti Kirik neljalt osalenud vaimulikult. Margus Kirja, Jõelähtme koguduse õpetaja ja Ida-Harju praostkonna praost: Koolitus kinnitas varasemat arusaama, et vaimulikus seisuses hingehoidjal ja ilmikhingehoidjal on siiski vaks ...

Üks küsimus

Miks on kogudusele vaja arengukava? Allan Kährik, Paistu Maarja koguduse hooldajaõpetaja: Viisteist aastat tagasi kirjeldasin ma arengukava vajadust kirikus, kasutades selleks Jeesuse sõnu kojaehitajast (Lk 14:28–30) ning vastutustundlikust ja ustavast majandamisest (Mt 25:14–30). Jumal on meie kätte usaldanud oma loodu, meie vastuseks on ustavus ja hool selle eest, mille oleme saanud. Ustava majapidajana Issandalt saaduga targalt talitamine ja selle kasvatamine vajab ...

Üks küsimus

Sel nädalal äratas linnapildis tähelepanu Eesti Pandipakendi välireklaam tekstiga: „Ole taara usku!“. Peapiiskop Urmas Viilma hoiab käes pandimärgi tähistusega tühja pudelit. Täpsustav alltekst annab kätte konteksti: „Igast pandimärgiga purgist ja pudelist saab teha uue“.  Millist tagasisidet on välireklaam tekitanud ning mis pani teid peapiiskopina otsustama sellesisulise avalduse kasuks? Urmas Viilma, peapiiskop: Tagasiside on olnud loomulikult mitmesugune. ...

Üks küsimus – Millise mulje saite sinoditelt, millest lõppeval sinodihooajal ise osa võtsite?

SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu ja toimetuse kolleegiumi liikmena rääkis peapiiskop Urmas Viilma Valga praostkonna sinodil ajalehest Eesti Kirik. Liina Raudvassar. Urmas Viilma, peapiiskop: Sinodite põhjal, millel minul endal õnnestus osaleda, tahaksin esile tõsta kolme asja. 1. Oli tore taas näost näkku kokku saada ja tõdeda, et kirikurahvas – nii vaimulikud kui ilmikud – elavad ja hingavad julgustavalt oma loomupärases rütmis. Koguduste esindajate ja ka praostide ...

Üks küsimus – Milline on teie mulje sinoditest?

Joel Luhamets, piiskop:  Sellel aastal osalesin neljal sinodil. Tartu, Ida-Harju, Lääne-Harju ja Järva praostkonnas. Ida- ja Lääne-Harju praostkonnas kuulsin ka väljendit Hommiku- ja Õhtu-Harju praostkonnad. Eesti on küll väike, kuid mingid erinevused on praostkondades siiski olemas. Siiski mitte nii suured nagu õhtu- ja hommikumaade kultuuridel. Ühine kõikides praostkondades oli see, et mingisugust halamist ega virisemist elu raskuse pärast kuulda ei olnud. ...

Üks küsimus

29.–30. novembrini Zoomi veebikeskkonnas toimuvast EELK XXXI Kirikukogu 1. istungjärgust võtavad osa järgnevaks neljaks aastaks valitud saadikud.  Esialgses päevakorras on peapiiskopi ettekanne „Olukorrast kirikus“  ja konsistooriumi liikmete kaasettekanded. Toimub EELK 2022. aasta eelarve seaduse eelnõu I ja II lugemine. Valitakse konsistooriumi kantsler ja assessorid. Veel valitakse kirikukogu abijuhataja ning EELK revisjoni-, õigus- ja nomineerimiskomisjoni ...

Minister kiidab koostööd

Millist kiriku(te)ga seotud teemat jääte oma ametiajast rahvastikuministrina eriliselt meenutama? Rahvastikuminister Riina Solman: Lahkuva valitsuse rahvastikuministrina on mul väga soe tunne mõeldes koostööle kirikutega. Kõige südantsoojendavam, et sain konfessioonideülest koostööd teha.  29. aprillist 2019 ametisse astunud valitsuse üheks suurimaks ülesandeks sai võitlus koroonakriisiga, mille puhul olin kindlal seisukohal, et usuvabadus ei tohi kannatada. ...

Vaimulike kohtumine õnnestus

PõderKadri6

Millised on teie muljed 23.–27. aprillini Tartus toimunud Põhja-Saksamaa ning Balti riikide luterlike vaimulike kohtumiselt? Kadri Eliisabet Põder (EELK assessor): „Tegu oli ilusa osadussündmusega. Me ei kohtu oma naabritega Lätist ja Leedust ning ka Saksamaalt just väga sageli ja seetõttu oli see kohtumine oluline. Minule kui assessorile ja kirikukogu liikmele tegi erilist rõõmu see, et meil õnnestus kirikukogu ja rahvusvaheline vaimulike kohtumine ühe katuse alla saada. ...

Kas Tallinna Toomkooli pere on uue õppeaasta tulekuks valmis?

Viilma_Egle

Egle Viilma, Tallinna Toomkooli direktor: Algavat kooliaastat võib Tallinna Toomkooli jaoks pidada juubeliaastaks, sest alustame juba oma viienda õppeaastaga. Huvi kooli vastu on püsiv ja kasvav, nii alustab seda õppeaastat meie koolis juba 134 õpilast. Kuna kool alles areneb ja kasvab, liitub meiega kolm uut klassiõpetajat ning ka aineõpetajate ring on laienemas. Mured ja rõõmud käivad käsikäes. Kooli peamaja Apteegi tänaval on meile juba väikseks jäänud. Kui kevadel ...

Üks küsimus: Kui palju uusi inimesi tõid valimised koguduse juhtimisse?

Toomas Nigola, Põlva Püha Neitsi Maarja koguduse õpetaja: Mina saan küll öelda, et valimistega tuli koguduseellu palju värsket verd juurde. Eks see ole ka loomulik, et endise koosseisu mitmed inimesed, kes elupõliselt on olnud koguduses tegevad, soovisid teatepulka noorematele edasi anda. Ligi pooled nõukogu liikmetest on praeguses koosseisus uued ning juhatus koosneb lausa sajaprotsendiliselt uutest inimestest. On tajuda, et koguduses on uusi tuuli, uued tulijad on ...