Teemal ‘ Üks küsimus ’

Minister kiidab koostööd

Millist kiriku(te)ga seotud teemat jääte oma ametiajast rahvastikuministrina eriliselt meenutama? Rahvastikuminister Riina Solman: Lahkuva valitsuse rahvastikuministrina on mul väga soe tunne mõeldes koostööle kirikutega. Kõige südantsoojendavam, et sain konfessioonideülest koostööd teha.  29. aprillist 2019 ametisse astunud valitsuse üheks suurimaks ülesandeks sai võitlus koroonakriisiga, mille puhul olin kindlal seisukohal, et usuvabadus ei tohi kannatada. ...

Vaimulike kohtumine õnnestus

PõderKadri6

Millised on teie muljed 23.–27. aprillini Tartus toimunud Põhja-Saksamaa ning Balti riikide luterlike vaimulike kohtumiselt? Kadri Eliisabet Põder (EELK assessor): „Tegu oli ilusa osadussündmusega. Me ei kohtu oma naabritega Lätist ja Leedust ning ka Saksamaalt just väga sageli ja seetõttu oli see kohtumine oluline. Minule kui assessorile ja kirikukogu liikmele tegi erilist rõõmu see, et meil õnnestus kirikukogu ja rahvusvaheline vaimulike kohtumine ühe katuse alla saada. ...

Kas Tallinna Toomkooli pere on uue õppeaasta tulekuks valmis?

Viilma_Egle

Egle Viilma, Tallinna Toomkooli direktor: Algavat kooliaastat võib Tallinna Toomkooli jaoks pidada juubeliaastaks, sest alustame juba oma viienda õppeaastaga. Huvi kooli vastu on püsiv ja kasvav, nii alustab seda õppeaastat meie koolis juba 134 õpilast. Kuna kool alles areneb ja kasvab, liitub meiega kolm uut klassiõpetajat ning ka aineõpetajate ring on laienemas. Mured ja rõõmud käivad käsikäes. Kooli peamaja Apteegi tänaval on meile juba väikseks jäänud. Kui kevadel ...

Üks küsimus: Kui palju uusi inimesi tõid valimised koguduse juhtimisse?

Toomas Nigola, Põlva Püha Neitsi Maarja koguduse õpetaja: Mina saan küll öelda, et valimistega tuli koguduseellu palju värsket verd juurde. Eks see ole ka loomulik, et endise koosseisu mitmed inimesed, kes elupõliselt on olnud koguduses tegevad, soovisid teatepulka noorematele edasi anda. Ligi pooled nõukogu liikmetest on praeguses koosseisus uued ning juhatus koosneb lausa sajaprotsendiliselt uutest inimestest. On tajuda, et koguduses on uusi tuuli, uued tulijad on ...