Slava Ukraine

Teemal ‘ Tunnustus ’

EELK tänab

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik tunnustab oma tublisid töötegijaid ja kaastöölisi tänujumalateenistusel Tallinna piiskoplikus toomkirikus nelipühal, 19. mail kell 17. Kiriku uksed on avatud kõigile! Aasta 2012 lastetöötegijad Kadri Isak, Tartu Maarja koguduse lastetöö tegija, Kersti Saksniit, Tartu Maar­ja koguduse lastetöö tegija. Aasta 2012 noortetöötegija Raul Suurväli, Rannamõisa koguduse noorsootöötegija. Aasta 2012 laste- ja noortetöö sündmus Tallinna ...

Võnnu kirikuvanem on kogujameelne

Et pühakoda pühapäevaseks teenistuseks korda seada ja tornikella helistada, jõuab kirikuvanem Jaak Kure ikka tund aega varem Võnnu kirikusse. Nõnda on see viimased viisteist aastat olnud. Täismeheeas koguduseliikmeks saades ei ole mees oma leeritõotust unustanud ega väsi konkreetsete tegudega kodukoguduse edenemisele kaasa aitamast. Kümme aastat Võnnus kirikuõpetajaks olnud Urmas Paju ei jõua oma pühendunud kirikuvanemat ära kiita. «Üks aukiri on Jaagule selle eest, mis ...

Peeter Animägi on harjunud tegema mitut tööd

Kirikuvanem Peeter Animägi (fotol) on aidanud nii hooldada kui üles ehitada Heimtali kirikut. Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumetsa hinnangul on Peeter Animägi erakordselt tubli nii juhatuse kui koguduse liikmena. Mis motiveerib Peetrit kirikutööd tegema? «Olen oma elus teinud igasuguseid töid, aga alatihti palju neid, mis otsestesse tööülesannetesse ei puutu. Siin Heimtalis oli sisuliselt nii, et kirik asus Sõmerpalu vallas, väljaspool Urvastet abikirikuna, ja siin ...

Vilma Männikut aitab edasi huumorimeel

Igal hommikul ärkab Vilma Männiku (pildil) oma Tõstamaa-kodus tänuliku meelega ega unusta palvetamast. Ustavuse eest kirikule ja pikaaegse töö eest koguduses tunnustab peapiiskop teda nelipühal EELK aukirjaga. Vilma jääb küll tagasihoidlikuks, ent soostub siiski endast rääkima ja teeb seda kadestamisväärse huumorimeelega. Ta meenutab, et läks 2. klassis pühapäevakooli ja imestab isegi, et see pidi ikka suur tahtmine olema, sest tunde peeti kodust neli kilomeetrit eemal. ...

Arne Pagil peab kirikuteemat lehes loomulikuks

Nelipüha esimesel pühal, kiriku sünnipäeval tunnustab peapiiskop Andres Põder Tallinna toomkirikus jumalateenistusel kiriku heaks tegutsedes silma paistnud inimesi. Arne Pagil saab tunnustuseks EELK aukirja. Saaremaal ilmuva ajalehe Meie Maa peaomaniku Arne Pagili tõstis sel puhul esile õpetaja Anu Konks. «Meie Maa avaldab kiriklikke materjale ja kuulutusi meeleldi ja loomulikult,» nii kõlas tema põhjendus. Arne Pagil (snd 1940) on sünnilt sõrulane, kuigi pidi koos ema ...