Teemal ‘ Sinod ’

Üle aastakümnete Hiiumaal

Saarte sinodilised pärast jumalateenistust Emmaste kiriku ees. Lillekimbuga kirikusõbra tiitli pälvinud Ants Orav. Kätlin Liimets Saarte praostkonna sinod toimus 16. mail Hiiumaal. Sinodil osalesid piiskop Joel Luhamets ja kantsler Andrus Mõttus. Neljal saarel asetseva ja 20 kogudusest koosneva Saarte praostkonna praost Anti Toplaan ütles, et ei suutnud kindlaks teha, millal viimati sinodit Hiiumaal peeti. Võimalik, et see toimus 1980ndate lõpus. Nõnda oli päikeselisel ...

Aeg teha kokkuvõtteid

Pärast teenistust ja enne koosolekut seisatati fotojäädvustuseks kiriku trepil: Pärnu praostkonna sinodisaadikute keskel on esireas piiskop Joel Luhamets, kantsler Andrus Mõttus, praost Tõnu Taremaa ja Vändra koguduse õpetaja Ants Kivilo. Liina Raudvassar Pärnu praostkonna kaheteistkümne koguduse esindajad kogunesid sinodikoosolekule 11. mail Vändras. Sinodipäev algas armulauaga jumalateenistusega Vändra kirikus, kus jutlustas piiskop Joel Luhamets. Praosti Tõnu Taremaa, ...

Praostkonda kannab osadus

Peapiiskop Viilma ja kantsler Mõttus vastasid Võru praostkonna sinodiliste küsimustele. Kätlin Liimets Võru praostkonna sinod toimus 3. mail Vastseliinas. Osalesid peapiiskop Urmas Viilma ja kantsler Andrus Mõttus. Päikeseküllane kevad, milles helisemas looduse ärkamise rõõm, väljendus ka Võru praostkonna esinduskogu meeleolus. Oli taaskohtumisrõõmu, palveosadust, analüüsivat tagasivaatamist 2017. aastale ja tänulikku nentimist praost Üllar Salumetsa poolt: „Kõigil ...

Meil on võimekad inimesed

Praostkonna tunnustuse pälvisid Hedi Vilumaa ja Tiit Zeiger. 2 x Jaan Männik Viljandi praostkonna sinod peeti 12. aprillil Viljandi kutsehariduskeskuses Vana-Võidus, jumalateenistus aga linnas iidses Jaani kirikus. Väike segadus koosoleku toimumiskoha üle lahendatud, jõudsin minagi pärale. Pidulik osa oli selleks ajaks küll läbi, ent kujutan ette, et kaks tunnustatavat olid tähelepanust liigutatud ja saalisolijad rõõmsad tublide inimeste üle. Aasta töötegija tiitli pälvis ...

Kõneks kiriklik haldusreform

Haljala kirikus. Esireas (vasakult) piiskop Tiit Salumäe, kantsler Andrus Mõttus ja praost Tauno Toompuu. Liina Raudvassar Viru praostkonna sinod kogunes 5. aprillil Haljalasse, et keskenduda küsimusele, kuidas jätkata. Päev algas jumalateenistusega Haljala karge sisekliimaga kirikus, mille interjööris pälvis tähelepanu ajutine paekividest laotud altar ja tellingud ehituskilega eraldatud kooriruumis. Pärast teenistust tegi pastor loci Margit Nirgi kirikulistele ringreisi ...

Sündmusterohke aasta Lääne-Harjus

Hetk sinodi koosolekult. Vasakult: peapiiskop Urmas Viilma, praost Jüri Vallsalu, Risti koguduse juhatuse esimees Anneli Pärlin ja praostkonna lastetöö juht Kati Raudsepp. 2 x Rain Soosaar Lääne-Harju kevadsinod toimus 6. aprillil Ristil. Tehti kokkuvõtteid aastast, milles oli nii kordaminekuid kui vastuolusid. Nagu tavaks, algas sinod armulauaga jumalateenistusega. Sellele järgnenud Risti koguduse majas toimunud koosoleku põhisisuks oli läinud aasta kirikuelu analüüsimine ...

On, millest aru anda

Lääne praostkonna sinodikoosolekust 22. märtsil Ridalas võtsid osa saadikud kõigist 16 kogudusest. Jumalateenistusel Ridala kirikus jutlustas piiskop Tiit Salumäe. Pastoraadis peetud koosolekut juhatas praost Leevi Reinaru, abijuhatajaks oli abipraost Lembit Tammsalu. Külalisena võttis sinodist osa kantsler Andrus Mõttus. Avapalvuse järel andis praost Reinaru õnnesoovid edasi pastor loci Küllike Valgule, kellel hiljuti oli sünnipäev, ja luges ette Haapsalu linnapea Urmas ...

Kiriku ühtsust ehitamas

EELK Põhja-Ameerika praostkonna sinodit peeti 27. veebruaril Torontos. Seal räägitut vahendab meie lugejatele praost Mart Salumäe. Palju kogudusi on EELK Põhja-Ameerika praostkonnas ning kui paljud neist olid sinodil esindatud? Meie praostkonnas on viis kogudust ja üks kuulutuspunkt USAst ning neli kogudust ja kaks kuulutuspunkti Kanadast. Sinodil olid esindatud oma saadikutega kokku kuus kogudust üheksast. Olude sunnil kõik kogudused igal aastal oma esindajaid kohale saata ...

Tallinna praostkonnas oli töökas aasta

Tallinna praostkonna sinod, mis toimus Kaarli kogudusemajas, möödus positiivses õhkkonnas. Tiiu Pikkur Tallinna praostkonna sinodil 6. märtsil kuulati praosti ja muusikatöö koordinaatori aruannet, peapiiskopi ja kaitseväe peakaplani sõnavõttu, saadi ülevaade kristlike koolide hetkeseisust. Armulauaga palvus oli Kaarli kirikus, teenisid õpetajad Jaak Aus, Kaisa Kirikal ja Alo Martinson (kõne). Sinodi koosolek peeti Kaarli kogudusemajas, juhatas praost Jaan Tammsalu, ...

Järva on vaimulikult teenitud

Kui vaim ja võim teevad koostööd, on kogukonnas asjad korras. Järva-Jaani õp Katrin-Helena Melder ja vallavanem Arto Saar sinodikoosoleku eel. Liina Raudvassar Järva praostkonna koguduste sinodisaadikuid võõrustas 17. mail Järva-Jaani Ristija Johannese kogudus. Sinodipäev algas jumalateenistusega Järva-Jaani kirikus ning jätkus koosolekuga pastoraadis. Sinodit tervitama tulnud Järva-Jaani vallavanem Arto Saar rõhutas, et Järva-Jaanis on vallal kogudusega pikaajalised ja ...

Alalhoidlikult ja sõbralikult palvemajast katedraali

Võru praostkonna sinodilised pärast jumalateenistust Urvaste kiriku ees. Toivo Hollo Võru praostkonna esinduskogu ehk sinodit võõrustas 27. aprillil Urvaste kogudus. Kohal oli lõuna piirkonna piiskop Joel Luhamets. Võru praostkonnas on hoitud traditsiooni, et sinodijumalateenistusel teenivad kaasa kõik kohalolevad vaimulikud, nõnda algas sinodipäev karges kevadhommikus 10 vaimulikust koosneva protsessiooniga Urvaste pastoraadist kirikusse. Pärast jumalateenistust, kus ...

Sildade ehitajad Kristuses

Viru praostkonna sinodi jumalateenistusel Illuka kirikus teenisid abipraost Meelis-Lauri Erikson (vasakult), Illuka koguduse hooldajaõpetaja Avo Kiir ja praost Tauno Toompuu. Kätlin Liimets Ida-Virumaal Alutaguse kohati veel lumiste põlismetsade vahel Pannjärve puhkekeskuses toimus 20. aprillil piiskop Einar Soone osavõtul Viru praostkonna sinod. Sinodid on eriilmelised. Viru sinodil sai kuulda ka venekeelset jutukõminat, pooled sinodiliikmed olid naised ja kui praost Tauno ...

Ühisel meelel nii tõusu- kui mõõnaajal

Nissi kogudusest olid esmakordselt sinodil ema ja tütar Kadri Tamm (istub vasakul) ja Marta-Marleen Tamm, vasakul seisab õpetaja Lea Jants. Rita Puidet Lääne-Harju praostkonna sinod kogunes 20. aprillil Raplasse. On alati kuidagi eriliselt meeldiv olla külaline Lääne-Harju praostkonna koosolekul. Rahulik, asjalik, koostööaldis õhkkond vürtsitatuna sõbraliku huumoriga on see, mis kutsub pikka sõitu ette võtma. Võib-olla tulenes seekordne meeldiv kogemus ka asjaolust, et ...

Olulisim vara on inimesed

Viljandi praostkonna sinodilisi võõrustanud Kõpu koguduse õpetaja Hedi Vilumaa (vasakult), praost Marko Tiitus ja abipraost Markus Haamer lõunapausi pidamas. Kätlin Liimets 3. aprillil toimus Kõpus suurepäraselt korraldatud Viljandi praostkonna sinod. Praostkondlikust esinduskogust võttis osa Lõuna piirkonna piiskop Joel Luhamets. Jumalateenistusel Kõpu kirikus ütles piiskop Luhamets, et koos ollakse mitte üksnes kokkuvõtete tegemiseks, vaid et tunda osadust ja palvetada ...

EELK Rootsi praostkonna ajalooline sinod

1.–2. aprillini kogunesid kuue Rootsis tegutseva EELK koguduse saadikud ning praostkonna nõukogu sinodile. Igal aastal kevadel, ja nii juba viiekümne üheksal aastal järjest, kogunevad Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rootsis tegutsevate koguduste esindajad oma praostkonna korralisele sinodile. Alati on sinodi korraldajaks ning võõrustajaks olnud üks praostkonna kogudustest. Seekord tuldi kokku Eskilstunasse. Stabiilne aasta Sinod algas praosti avasõnade, abipraost Jaak ...