Slava Ukraine

Teemal ‘ Sinod ’

Pärnu praostkond saab hakkama

Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja Tõnu Taremaa valiti praosti ametis jätkama. arhiiv Pärnu praostkonna sinodikoosolekul valiti praosti ametis jätkama senine praost Tõnu Taremaa. Üle pika aja toimunud sinodikoosolekuks kogunesid 3. septembril Pärnu Eliisabeti kirikusse vastvalitud uued sinodisaadikud ja koguduste vaimulikud. Pika ja tiheda päevakorra olulisemad punktid olid praosti, abipraosti, kirikukogu saadikute ja praostkonna nõukogu valimised. Sinod algas ...

Kiriku toimekus sõltub inimestest

Järva-Madise kirikus sinodi avajumalateenistusel: emeriitõpetaja Lea Heinaste, õpetajad Jaanus Klaas, Kalle Kõiv ja Valdo Reimann ning diakon Jaanus Tammiste. Liina Raudvassar. 18. augustil Järva-Madise kirikus jumalateenistusega alanud Järva praostkonna sinodipäev jätkus koosolekuga lähistel asuvas rahvamajas. Kuna eelmine sinod toimus koroonaviiruse esimese laine ajal virtuaalselt, siis oli sinodikoosoleku juhtimine 2019. aastal praostiks valitud Katrin-Helena ...

Praost Salumets: alati on lootust

Uuenenud koosseisuga Võru praostkonna sinod kogunes Mehikoormas. Kätlin Liimets. 19. augustil võõrustas Lämmijärve ääres asuv Mehikoorma kogudus Võru praostkonna sinodi uut koosseisu. Peapiiskop Urmas Viilma külastas Mehikoormat esimest korda. Praostkonna esinduskogu alustas oma 2020. aastat kokkuvõtvat kogunemist jumalateenistusega 29 liikmesannetajaga Mehikoorma koguduse pastoraadis. Jumalateenistus toimus agenda korra järgi. Praost Üllar Salumets ütles jutluses, ...

Koroona on jätnud jälje, aga elu kogudustes käib

Sinodipäev algas Randvere kirikus armulauaga jumalateenistusega. Liina Raudvassar. Ida-Harju praostkonna sinod sai kokku 30. augustil Randveres. Avajumalateenistuse järel Randvere Peetri kirikus liiguti sinodikoosolekuks uue õppeaasta alguse ootuses kohalikku põhikooli. Sinodist võttis osa peapiiskop Urmas Viilma. „Konsistooriumi asekantsler Ülle Keel ütles, et nüüd võib rääkida millest iganes,“ juhatas praost Margus Kirja oma ettekande sisse, viidates uuenenud ...

Koostöövalmidust kiites

Peale sinodikoosolekut juhtinud praost Kaido Saaki (vasakult) istusid presiidiumilauas peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Tiit Salumäe ja abipraost Küllike Valk. Illimar Toomet 3. juunil Haapsalu toomkirikus toimunud Lääne praostkonna sinodikoosolekul räägiti palju koostööst: erinevate töövaldkondade ja koguduste, praostkonna ja kirikuvalitsuse, koguduste ja omavalitsuste vahel.  Sinodikoosolekust võttis ühe piiskopi asemel osa kaks: peapiiskop Urmas Viilma ja kohalik ...

Saarte kirikurahvas pidas sinodit Hiiumaal

Sinodil osalejad ühisel pildil pärast jumalateenistust. Erakogu. EELK Saarte praostkonna sinod toimus 9. juunil Hiiumaal Kärdla kirikus. Seal toimusid nii sinodi avajumalateenistus kui hilisem sinodikoosolek. Jutlustas ja armulauda pühitses piiskop Joel Luhamets. EELK Saarte praostkonda kuulub ühtekokku 20 kogudust, mida teenivad 13 vaimulikku, neist üheksa õpetajat ja neli diakonit. Praostkonnas on kolm jutlustajat. Ristitud ja leeritatud inimesi oli 2020. aastal ...

Viru sinod kogunes Ilumäele

Pärast sinodipäeva alustanud armulauaga jumalateenistust Ilumäe kirikus koguneti üle tee asuvasse ajaloolisse leerimajja. Ilumäe kandist pärit Einar Laigna initsiatiivil korda tehtud leerisaali pühitses peapiiskop Urmas Viilma. Avo Seidelberg. 10. juunil Ilumäe kirikus missaga alanud Viru praostkonna sinodipäev jätkus leerimaja kordatehtud saali pühitsemisega ning koosolekuga Võhma seltsimajas.  Sinodikoosolekut avades märkis praost Tauno Toompuu, et tema andmetel ...

Leidlikkus, teistmoodi tegemine, tänulikkus

Kirikukogu liikmete valimine tekitas elevust ja konkurents oli tihe. Kätlin Liimets. 10. juuni pärastlõunal kogunes Mustamäe kirikusse Tallinna praostkonna uuenenud koosseisuga sinod. 2020. aasta oli eripärane, väljakutseid pakkuv, enneolematu, igavikulistele küsimustele suunav – selliseid määratlusi võis kuulda korduvalt sinodisaadikutelt. Me kõik teame, miks. Oli koos piirangutega elama õppimise aasta. Kroonviirus tuli, paiskas senise segi ja tuleb Kaarli koguduse ...

Sinodikoosolekule kodust lahkumata

Praost Mart Salumäe teenib Toronto Peetri kogudust. Arhiiv. 4. novembril, päev pärast USA presidendivalimisi, pidas EELK Põhja-Ameerika praostkond virtuaalse sinodikoosoleku, millest võtsid osa kuue koguduse esindajad. Esimesest veebikeskkonnas toimunud sinodikoosolekust Eesti Kirikule ülevaadet andes toonitas praost Mart Salumäe, et see kulges heas koostööõhkkonnas. Kui tavaliselt on kogunemine tähendanud pikki kulukaid lennureise mandri ühest servast teise, siis ...

Virumaal koguneti sinodikoosolekuks veebis

Sinodiliikmed kõik koos ühel arvutiekraanil. Tiit Salumäe. Oktoobrikuu 22. päeval toimus Viru praostkonna sinod üle interneti. Kevadel Ilumäe koguduses toimuma pidanud kokkusaamine oli lükatud sügisesse. Viru praostkonnal on tavaks olnud sinod kokku kutsuda kaks korda aastas – kevadel korraline sinod kuskil praostkonna kirikus ja siis veel sügisene nn praostisinod tema teenitavas Rakvere koguduses. Sel erilisel aastal toimus vaid üks sinod, kus päevakorras peamiselt ...

Kindlalt tulevikule vastu

Peapiiskop Urmas Viilma annab kiriku sõbra tunnustuse üle oreliprofessor Andres Uibole. Jaan Männik. Septembri viimasel esmas­päeval kogunes Karksis Viljandi praostkonna sinod.  Seni oleme pid­a­nud  kaks koos­­olekut aastas. Kevadisel on vaa­da­tud tagasi eelmisele tege­vus­­aasta­le, tänatud tublisid töö­tegijaid ja kinnitatud eelarve täitmine. Sü­­­gisel on võetud vas­tu järg­mise aasta eelarve ning tegel­dud kiriku õpetuslike ja kor­­ral­duslike küsimustega. ...

Mustjalas peeti sinodit

Sinodijärgsel päeval oli peapiiskop Urmas Viilma külas praost Anti Toplaane teenitavatel kogudustel. Kuressaare Pereraadios lindistati ka vestlussaade. Urmas Viilma pildikogu. Saarte praostkonna sinodisaadikud pidasid korralise koosoleku Eesti lipu päeval Mustjalas. Sinod algas jumalateenistusega Mustjala Anna kirikus ja jätkus koosolekuga renoveeritud kultuurimajas. Sinodist võtsid osa peapiiskop Urmas Viilma, kes pidas ettekande piiskoppide ja piiskopkondade osast ...

Rõõmu ja õnnistusega edasi

protsessioon väljub piibelehtede ja kaskedega kaunistatud Puhja kirikust sinodijumalateenistuselt.Kätlin Liimets. 12. juunil toimus Puhjas Valga praostkonna sinod. Kirikuvalitsust esindasid peapiiskop Urmas Viilma ja kantsler Andrus Mõttus. Üksteist Valga praostkonna vaimulikku ja ülemkarjane liikusid protsessioonis piibelehtede ja kaskedega kaunistatud Puhja kirikusse, et pidada sinodijumalateenistust. Liturgiavaese aja järel mõjus muusikarikas ja suurepäraselt ...

Tallinna praostkonnal oli hea aasta

Niimoodi hajutatult, nagu nüüd kombeks, istusid Tallinna praostkonna sinodilised Jaani kirikus. Tiiu Pikkur. Tallinna praostkonna sinod sai teoks kaks kuud esialgsest plaanist hiljem – kolmapäeval, 27. mail Tallinna Jaani kirikus. Sinodi avas armulauaga palvus, kus teenisid peapiiskop Urmas Viilma ja Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja Mikk Leedjärv. Koosolekut juhatas Tallinna praostkonna praost Jaan Tammsalu, abijuhatajad olid praostkonna nõukogu liikmed Meelis ...

Esimene e-sinod EELK ajaloos

Loo autor Kätlin Liimets, Võru praostkonna vikaardiakon, osaleb virtuaalsinodil oma kodus Tartus. Hendrik Liimets. Kanepis toimuma pidanud Võru praostkonna sinod peeti kehtestatud eriolukorra tõttu 16. aprillil e-koosolekuna rakenduses Zoom. Eriolukorra kontaktivaesel ajal on iga kohtumine sündmus, ka siis, kui see toimub internetis. Eriti kui tegu on praostkonna 2019. aastat kokku võtva koosoleku ehk sinodiga. Kolmetunnine e-sinod õnnestus nii tehniliselt (tehnilise ...