Slava Ukraine

Teemal ‘ Eesti Kirikute Nõukogu ’

Heal puul on palju võsusid

Toomkooli lapsed Tallinna piiskoplikus toomkirikus. Heiki Haljasorg. Eesti Kirikute Nõukogu tegevuse eesmärk on ühendada kristlikke kirikuid ja koguduste liite koostööks Eesti ühiskonna vaimseks arenguks kristlike põhimõtete alusel. Haridustöö valdkonna eesmärk on väärtustada ja edendada elukestvat õppimist liikmeskirikutes ning nende kaudu ühiskonnas.  Eesti Kirikute Nõukogu on haridustööd teinud nii eelmisel kui ka käesoleval sajandil, toetudes eelkäijate nähtud ...

Head lugejad!

Erilehe ilmumist toetas Eesti Kirikute Nõukogu. Tervitan ajalehe Eesti Kirik algatust käsitleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute panust haridusellu. Oleme kõik kuulnud väljendit „teadmine – valgus, mitteteadmine – pimedus“. Jeesus Siiraki raamatus õpetatakse: „Laps, juba noorpõlves taotle haridust, siis leiad tarkust kuni raugaeani! Astu selle juurde otsekui kündja ja külvaja ja oota selle häid vilju!“ (Srk 6:18–19) Nii on ka Eesti rahvakooli loomine olnud kiriku ...

Õpetab tundma Jumala sõna ja väge

EEKBKL Kõrgem Usuteaduslik Seminar on vanim kiriklik kool Eestis, asutatud aastal 1922. Vastab kooli rektor dr Einike Pilli. Miks õppida kõrgemas usuteaduslikus seminaris? Selles koolis saab õppida paremini tundma Jumala sõna ja väge. Ja seda ei pea tegema üksi, vaid koos teiste pühendunud kristlastega. Kooli on kutsutud koguduslikus töös kaasa aitavad inimesed, kes tahavad Jumalat ja inimesi paremini teenida. Usume, et ettevalmistus kuulub alati Jumala ...

Kool südame ja mõistusega

Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar on riiklikult akrediteeritud rakenduslik erakõrgkool, kus kolme aastaga saab omandada bakalaureusekraadi teoloogia ja misjoni erialal.  Kool rajati 1994. aastal ja on avatud oikumeenilise mõtteviisiga. Praegu õpib koolis 60 tudengit erinevatest konfessioonidest. Meie moto on „Südame ja mõistusega“, sest soovime pakkuda haridust, mis on praktiline ja suunatud nii Jumala kui inimeste teenimisele lähtudes kiriku ja ...

Instituut tutvustab idakristlikku mõttelaadi

2002. aastal asutas Tallinna ja kogu Eesti kõrgestipühitsetud metropoliit Stefanus Tallinnas EAÕK Teoloogilise Instituudi (EAÕK TI).  Aastatel 2002–2018 kandis õppeasutus nime Püha Platoni Seminar. Algselt korra kuus ning vabas vormis toimuvate loengupäevadega jõuti 2014. aastal koostööni EELK Usuteaduse Instituudiga (EELK UI), kus kõigil soovijatel on võimalik omandada teoloogilist rakenduskõrgharidust, spetsialiseerudes õigeusu teoloogiale. Õigeusu ...

Instituut pakub õppimisvõimalust ja teadustööd

EELK Usuteaduse Instituut on töötanud järjepidevalt alates aastast 1946 ning tähistas mais 2021 virtuaalse konverentsiga oma tegevuse 75. aastapäeva. Tänu pikale kogemusele toetab instituut õppija arengut.  Kolm erinevat õppekava kahel kõrghariduse tasemel annavad hulga valikuid ning võimaluse omandada süstemaatiline haridus sobival suunal koos huvitavate valikainete võimalusega. Rakenduskõrghariduse õppekaval saab valida suuna luterlikule teoloogiale, ...

Kasvatada lapsi kooskõlas kiriku õpetusega

Püha Miikaeli kooli ajalugu algab 2004. aastast, mil Vanalinna Hariduskolleegiumi raames alustasid tööd väikesed õpperühmad lastele ja noortele, kellele tavaklassis õppimine ei sobinud.  Püha Miikaeli kool (PMK) on osa Tallinna vanalinnas asuvast Ladina kvartali kultuuri- ja hariduspiirkonnast ning teeb tihedat koostööd lisaks Peeter-Pauli kogudusele ka Miikaeli Ühenduse eelkooli, keeltekeskuse ja arengukeskusega, VHK põhikooli, gümnaasiumi, Kunstimaja ja Muusikamajaga, ...

Jätkab traditsioonide hoidmist

Frantsiskaani õed rajasid 1938. aastal Tartusse katoliku lasteaia, mis jäi avatuks vaid kaheks aastaks. Alles pärast Eesti taasiseseisvumist saadi tööga jätkata ja 1993. aastal asutasid  katoliku kiriku liikmed ja frantsiskaani õed Tartu katoliku hariduskeskuse.  Keskus oli alus- ja põhiharidust pakkuv lasteaed-põhikool, aga teist aastat on avatud ka gümnaasium. Hariduskeskuse direktor on Liina Tamm. Tartu katoliku hariduskeskus lähtub sellest, et iga inimene – ...

Toetub oma tegevuses kodu, kooli ja kiriku koostööle

Kristlik erakool tegutseb Narvas 1991. aastast, asub aadressil Grafovi tn 4 ja kannab nime Narva õigeusu gümnaasium. Kooli iseloomustab lapsesõbralik õpikkeskkond ja kristlik ellusuhtumine. Kooli asutas preester isa Vladislav (Kumõš). Oma tegutsemise algusaastatel oli kool päris väike, aga  viis aastat hiljem algas kooli kiire ja pidev areng ning kasv. Kool hakkas aktiivselt edendama ja ellu rakendama kaasava hariduse põhimõtteid, avas uksed luu- ja ...

Sündinud palveigatsuse tulemusena

Sel sügisel helises esimest korda koolikell Pärnu kristliku erakooli esimese klassi õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele. Kooli avaaktus pastor Eenok Palmi õnnistussõnade saatel toimus Pärnu Immaanueli koguduses.  Möödunud suve teises pooles haridus- ja teadusministeeriumilt esimese kooliastme tegevusloa saanud erakoolis alustas õpinguid viis särasilmset poissi ja tüdrukut. Hoolimata meie õpilaskonna väikesest arvust on koolipere tuleviku suhtes täis lootust, ...

Kool koos pühakojaga moodustab toetava keskkonna

Johannese kool sai pidulikult nurgakivi juunis ja peaks õpilasi vastu võtma juba tuleval õppeaastal. Arhiiv, Püha Johannese kool loodi kümmekond aastat tagasi, kaunis koolihoone võiks valmida järgmiseks sügiseks. Püha Johannese kool sai alguse mõttekaaslastest lastevanemate ja õpetajate ideest rajada kool, mis võimaldaks saada väga hea hariduse. Inspiratsiooni ammutati idakiriku inimesekäsitlusest ja asutajad olid veendunud, et laps omandab õpitu sügavamalt ja ...

Eesti Kristlike Erakoolide Liit 2021

Luterlikud koolid – Tartu luterlik Peetri kool ja Tallinna Kaarli kool – algatasid katusorganisatsiooni Eesti Kristlike Erakoolide Liidu loomise. Liidu alguseks sai 1. mai 2014, mil Tallinna kogunesid kõigi üheksa toonase kristliku kooli pidajad.  Loodud Eesti Kristlike Erakoolide Liit (EKEL; www.kristlik.edu.ee) on erakooli pidajate ühendus, mis toetab liikmete koostööd oikumeenilises vaimus, arendab kristlikel väärtusel põhineva hariduse andmist Eestis ning ...