Slava Ukraine

Teemal ‘ Ajaloost ’

100 aastat tagasi hakati koguma liikmeannetusi

Kuna 1919. aasta maareformiga võeti koguduselt nende senine tuluallikas, milleks oli kirikuvara, tuli leida uusi võimalusi kiriku ülalpidamiseks. Kui varem peeti kirikuid ülal maa rendituludest, siis 1921. a suvel otsustas EELK Kirikupäev, et iga kiriku ülalpidamisest peab osa võtma iga täisealine koguduseliige. Otsuses on öeldud, et iga aasta algul maksab iga leeritatud koguduseliige oma sissetuleku kohast liikmemaksu. Maksu alammäär põllupidajatele oli 6 kuni 12 naela ...