Esileht » Uudis » Uudised »

Teeliste kirikute projekt laieneb

23.01.2002 | | Rubriik: Uudised

Teeliste kirikute projekt laieneb. Selle aasta 15. jaanuaril kogunes Eesti Kirikute Nõukogu EELK Diakooniakeskusesse, et pidada sel aastal esimest korda oma korralist koosolekut.
Koosolekul tutvustas justiitsministeeriumi eraõiguse osakonna juhataja Martin Käerdi uue tsiviilseadustiku üldosa seaduse eelnõu 121 SE II-2 ning sellest tulenevaid muudatusi. Juriidiliste isikute osas ei ole kehtiva regulatsiooni muudatusi ette näha. Füüsiliste isikute osas leiavad muutused aset alaealiste ja haigete osas ning tehingute ringi puudutavas.
Tervishoiuteenuste osutamise osas on oluline koht lepingute ja lepinguväliste kohustuste seadusel. Säte, mis puudutab kiriku lepingut riigiga ja sellest tulenevat avalik-õigusliku juriidilise isiku staatust, jäeti välja.
Räägiti Pärnus 25. jaanuaril toimuvast usuõpetajate konverentsist, kuhu oodatakse osalema ligi 100 osavõtjat. Eesti Kirikute Nõukogu otsustas konverentsi läbiviimist toetada 6000 krooni ulatuses.
Teadaolevalt on väljatöötamisel Eesti elanikkonna vananemise sihtprogramm ja selle töös osaleb ka kirikute nõukogu.
Vaatluse all oli Tallinna pedagoogikaülikooli infoosakonna bakalaurusetööde (Shvea Sogenbits ja Reet Lubi) kirjutamise käigus väljatöötamisel olevast projektist «Kristlik raamatukogu nähtavaks», mille puhul oodatakse kirikutelt ja kogudustelt uurimisvajaduse aktsepteerimist ja vastava info edastamist selleks, et tulevikus oleks võimalik Interneti vahendusel saada teavet raamatutest kogu riigi ulatuses.
Teemaks oli ka 22. ja 23. märtsil Tallinnas toimuv I Euroopa kodanikeühiskonna foorum, mille plenaaristungil oodatakse ettekannet EKNi esindajalt.
Kõneldi kogumiku «Teeliste kirikud» koostamisest. Eelmisel aastal ilmus nimetatud trükis vaid EELK pühakodade kohta, sel aastal on projekt suurema ulatusega. Kogumikus tutvustatakse Eestis asuvaid sakraalhooneid ja seal tegutsevaid kogudusi ning see on mõeldud kasutamiseks nii turistidele kui ka kohalikele elanikele. Kogu materjal saab olema nii paberkandjal kui ka Internetis. Kogudusi, kes on huvitatud oma kiriku tutvustamisest selles väljaandes, kutsutakse üles pöörduma vastavasisulise sooviga oma kirikukeskuse poole.
Järgmine Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolek toimub 19. veebruaril kell 10 Tallinnas Nurme 47. Siis on kavas ära kuulata töövaldkondade esindajate aruanded 2001. aastal tehtust.
Meeli Pärtelpoeg

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)