Esileht » Uudis » Uudised »

Teel preestriametisse

30.09.2015 | | Rubriik: Uudised

Õppejumalateenistusel on Nõmme Saksa Lunastaja kiriku altari ees diakoniameti kandidaadid Tiit Lastik, Ülo Liivamägi ja Tiit Maasikmäe, kes lõpetasid pastoraalseminaris koolituse ja ootavad diakonieksamile kutsumist.
2x Liina Sander

Pro ministerio eksami läbis kirikuvalitsuse ees kolm preestriameti kandidaati, kolm diakonit sooritas pastoraalseminari astumiseks pro venia consionandi eksami ning kolm diakoniameti kandidaati lõpetas pastoraalseminari diakonikoolituse.

Uudised kirikuvalitsusest lubavad oletada, et õige pea on EELK vaimulike read täienemas uute inimestega. Peapiiskopi kutsel ilmusid kirikuvalitsuse liikmetest moodustatud eksamikomisjoni ette diakonid Küllike Valk, Alo Martinson ja Urmas Karileet. Sooritades pro ministerio eksami, lõpetasid nad pastoraalseminari ning tunnistati kõlblikuks preestriordinatsiooni vastuvõtmiseks.
Meie kirikuseadustikust saab lugeda, et pro ministerio eksam annab võimaluse kandideerida koguduseõpetaja või mõnele teisele preestriordinatsiooni nõudvale ametikohale, selle sooritamine on seega eelduseks preestriordinatsiooni taotlemisel.
Eksami pro venia consionandi sooritasid Kalle Rebane, kes teenib diakonina Prangli kogudust, õpetaja abilisena Valga kogudust teeniv Margus Suvi ja diakonina Nõmme Rahu kogudust teeniv Toivo Treiblut.
Pro venia consionandi eksam on vajalik pastoraalseminari õppima astumiseks, selle sooritamine annab õiguse kuulutada Jumala sõna EELKs.
Pastoraalseminari diakonikoolituse lõpetasid kolm diakoniameti kandidaati: Tiit Lastik, Ülo Liivamägi ja Tiit Maasikmäe.
Eesti Kirik

Kirikuvalitsuse liikmetel (vasakult assessorid Ove Sander ja Tauno Toompuu, kantsler Ülle Keel, piiskop Tiit Salumäe, peapiiskop Urmas Viilma ning piiskopid Einar Soone ja Joel Luhamets) on põhjust rõõmsalt ühispildil poseerida, sest diakonid (ees vasakult) Alo Martinson, Küllike Valk ja Urmas Karileet sooritasid konsistooriumi ees edukalt pro ministerio eksami.

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)