Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Teekonnal nähtava ühtsuse poole

23.08.2017 | | Rubriik: Teated

Reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamise raames kutsuvad Rooma-Katoliku Kirik ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 27. septembril ühiskonverentsile „Konfliktist osaduseni“.
Konverents toimub Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogu väikeses saalis kell 9.30–18 ning lõpeb ühispalvusega Kaarli kirikus kell 18.15–19. Lisaks ettekannetele ja aruteludele on konverentsi kavas raamatu „Konfliktist osaduseni“ eestikeelse tõlke esitlus.
Konverents on inspireeritud dokumendist „Konfliktist osaduseni“ (2013), milles kahe konfessiooni esindajad vaatlevad ja hindavad ühiselt reformatsiooni ajalugu ja mõjusid, Martin Lutheri teoloogiat, samuti pool sajandit tagasi alguse saanud ametlikku oikumeenilist dialoogi ning kutsuvad üles jätkama teekonda kiriku täieliku, nähtava ühtsuse poole.
Reformatsiooni 500. aastapäeva kontekstis arutletakse konverentsil reformatsiooni kui mõlemale kirikule olulise sündmuse üle: kus ja miks see alguse sai, mida tähendab see meile tänapäeval ja tulevikku silmas pidades, milliseid võimalusi näeme kirikutena üksteisele lähemale jõudmiseks. Ettekannetega esinevad Püha Risti Paavstliku Ülikooli professor Philip Goyret ja luteri kiriku esindajana professor Thomas-Andreas Põder Usuteaduse Instituudist ja Tartu Ülikooli usuteaduskonnast.
Sarnaseid lepitusprotsesse – liikumisi „konfliktist osaduseni“ – on aga teistegi kirikute sees ja vahel ning seepärast kuuleme kaasettekannetes, kuidas nähakse ja hinnatakse dokumenti „Konfliktist osaduseni“ õigeusu kiriku ja vabakirikute perspektiivist, lähtudes nende oikumeenilistest arusaamadest ja lepitusprotsessidest, milles nad ise on osalised.
Dokument „Konfliktist osaduseni“ on kättesaadav inglise keeles ja ka teistes keeltes:

https://www.lutheranworld.org/content/resource-conflict-communion-basis-lutheran-catholic-commemoration-reformation-2017

Konverentsi töökeelteks on eesti ja inglise keel. Tagatud on sünkroontõlge.
Osalema on oodatud erinevate kirikute vaimulikud, õppejõud ja õpetajad, teoloogiaüliõpilased, töötegijad, koguduseliikmed, kõik huvilised. Ühtviisi südamest teretulnud on nii kirikusse kuulujad kui mittekuulujad.
Registreeruda hiljemalt 18. septembriks kasutades elektroonilist vormi www.eelk.ee/registreerimine või teatades aadressil kerstin.kask@eelk.ee.

Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! (Tn 9:18)