Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Teejuhis vaimulikele

12.11.2014 | | Rubriik: Arvamus

Ära kuluta ennast jumalakartmatute pärast. (Ps 37:1)*
Kas ei anna laulik siin kristlastele ja eriti vaimulikele omapärast nõu? Samas oleks see otsekui vastukäiv Issanda käsule «Minge ja tehke minu jüngriteks kõik …». Iga kristlane teab, et Jeesus andis misjonikäsu KOGU KIRIKULE. Oma südames me teame, et meiegi peame otsima neid, kes on kadunud.
Evangeelium annab meile ülesande kutsuda jumalakartmatuid ja neid, kes kurja teevad, meeleparandusele. Selle ülesande täitmisel võime sageli kogeda ärritust, kulutada palju energiat ning kaotada tervistki.
Me elame jumalakartmatu ja kangekaelse rahva keskel. Kuid nii on see olnud ka põlvkondi enne meid. Selle üle on kaevanud nii apostlid kui prohvetid. Kui tahame end ärrituste, enesekulutamise, tänapäevast sõna kasutades stressi eest kaitsta, siis peaksime evangeeliumi ümber sõnastama: «Ära ärritu, ära lange stressi, ära kuluta ennast, vaid lihtsalt USU!».
Jumal ei vaja närvilisi, end kurjusest ja meelepahast haigeks muutnud sõnakuulutajaid. Kui kuulutaja kuulutab rõõmusõnumit Vabastajast kurjust täis südamega, muudab ta kuulutuse karikatuuriks. Me ei tohiks unustada, et meie Jumal on Kõigeväeline. Meie isand on Issand Jeesus, meie Õnnistegija, kelle võitmatu jõud on ARMASTUS.
Jeesus, hea karjane, käib meie eel. Tema järel käimata ei leia me janu kustutavat eluvett ega haljendavat heinamaad. Veel enam, armsad ametivennad ja -õed, meie kõik oleme misjonärid, karjased, kelle ülesandeks on juhtida Jumala rahvast haljale heinamaale, eluvee allikale. Kui me usume, siis saame sellega hakkama ning võime ikka ja jälle imestada, kui palju on Jeesus valmis meid aitama.
Jumala Püha Vaimu töö on meeleparandus. Meie ülesanne on see meeleparandus vastu võtta ja meelt parandanutena kuulutada: laske endid lepitada Jumalaga!
EELK valib peagi uut ülemkarjast – peapiiskoppi. Meie vaimulikena koos kõigiga, kes EELKd armastavad, peame edaspidi seisma kui müür Jumala antud ja kirikukogu poolt valitud peapiiskopi ümber. Ka uue peapiiskopi poole lennutab kuri oma tigeduse nooli ja saatan annab neile valusatele nooltele tuhat kuju. Tülid kirikus, õelad ametivennad ja -õed, sisemised ärritumised, kaotajate kibedus, kadedate keelepeks, alaline rahapuudus jpm – see kõik takistab peapiiskopi peamist tööd: palvetada, tunnistada, kuulutada rõõmusõnumit ka kurjadele ja jumalakartmatutele.
Uus peapiiskop, Sa astud ametisse raskel ajal. Maailm on tulvil hirmuäratavaid viirastusi. Klassivahed, rahvuslikud konfliktid ja mis kõige halvem, sihikindel vaikne nihkumine spirituaalsesse sihitusse ning sealt vaimsesse tühjusesse. Otsekui udu sisse peituvad ka meie, kristlaste silmade eest need tõsiasjad, millesse oleme seni täiesti kindlalt uskunud, milles oleme olnud veendunud. Need on doktriinid, mis aitavad – PATT ja KOHTUMÕISTMINE, JUMALA ARMASTUS ja RÕÕM.
Omandada uuesti püha õpetus JUMALA KOHTUMÕISTMISEST – see on meie ajastul jäänud tagaplaanile. Kuid see on õpetus, mis toob südamesse rahu ja värskendab iga uskliku vaimu. Jumal elab ja tegutseb. Ta seisab Sinu kõrval, mõistes maailma üle kohut. Ta mõistab kohut nende üle, kes on temast kaugele läinud. Meie peame kuulutama kohtumõistmist. Ps 37 selgitab seda meile korduvalt:
Kurjad niidetakse peagi nagu hein ja nad närtsivad nagu haljas rohi! (Ps 37:2)
Kurjad hävitatakse. (Ps 37:9)
Natuke aega, ja õelat ei ole enam; sa vaatad tema aset, aga teda pole kuskil. (Ps 37:10)
Odavat armu ei ole. (Dr D. Bonhoeffer)
See Jumal, kes on kohtumõistja, on samal ajal oma piiritu armastusega meie ustav Looja. Kohtumõistmine ja armastus kuuluvad lahutamatult kokku.
Kirikuisa Augustinus on selgitanud pikemalt seda, kuidas Jumala mõõtmatu armastus ja kõikvõimas kohtumõistmine kuuluvad muutumatult ja lahutamatult kokku. Olen seda siin käsitlenud lühemalt ja nii, kuidas Ps 37 sellest räägib.
Sina, armas ametivend ja -õde, oled näinud risti ja ülestõusmist nendes meestes ja naistes, keda Jumala Püha Vaim on kutsunud ehtsale meeleparandusele. See on Sinu AU ja KROON neid teenida, aga ka kutsuda meeleparandusele kurje, õelaid ja jumalakartmatuid.
Pea meeles, Sina seisad Jee­suse risti all. Sina oled ELU ISSANDA lähedal. Sina ja maailm on Kristuse peopesa kumeruses. Rist ja ülestõusmine – elu läbi surma.
Anglikaani vaimulikud, piiskopid, isegi Canterbury peapiiskopid Michael Ramsay ja Rowan Williams loevad seda 37. psalmi iga kuu seitsmendal õhtul ja paljud neist on väitnud, et see on nii mõnigi kord värskendanud nende longuvajunud ja närbunud vaimu.
Soovitan nüüd, enne peakarjase valimist, kõigil vaimulikel ja eriti kirikukogu liikmetel see psalm mitu korda läbi palvetada. Meie kõigi vaimud vajavad Jumala Püha Vaimu värskendavat tuult.
Prof Gordon Rupp on 1950–1960ndatel kirjutanud dr Martin Lutherist anglikaani teoloogina kõige paremini oma tuntud raamatus «LET GOD BE GOD» – Lase Jumal olla Jumal.
Ära Sina, armas ametivend, -õde, võta seda, mis on vaid Jumala töö, enda peale! Jumal on see, kes kutsub tõelisele meeleparandusele. Jumal on see, kes kohut mõistab ja karistab.
Seepärast võta oma teejuhiseks ja juhtlauseks:
Ära ärritu kurjadest … (Ps 37:1)
Ära kuluta ennast jumalakartmatute pärast. (Ps 37:1)
Viimaks mõned praktilised juhised, mida Ps 37 annab meile kõigile.
TEE HEAD! Kui tuleb depressioon, siis otsi mõni tegevus ja tee seda. Mine aita kedagi.
TUNNE RÕÕMU ISSANDAS! Lase oma südamel minna Issanda lähedusse.
OLE VAIT ISSANDAS! Ole vahetevahel lihtsalt vait. Lõpeta rääkimine kõikide teiste inimeste ja iseendaga. Vaikuses võid näha õiget perspektiivi.
ÄRA VIHASTA! Kibestunult, vihasena ei tee Sa ühtegi õiget otsust.
Issand ise toob Sinu ÕIGUSE esile kui valguse ja Sinu TEGEVUSE kui keskpäeva selguse.
Sa EI PEA ISEENNAST ÕIGUSTAMA. Jumal õigustab Sind siis, kui selleks on õige aeg.
Jumala armastus, Kristuse osadus, Püha Vaimu valgustus olgu ja jäägu teie kõikidega!

* tõlgitud inglise keelest NRSV New Revised Standard Version piiblist.

Taul,Andres

 

 

 

 

Andres Taul,
EELK piiskop

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)