Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Te saate olla koos meiega

24.03.2021 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga
Praost Tammsalu ütleb, et võrreldes eelmise kevadega soovitakse enam pakkuda võimalusi armulaua vastuvõtmiseks. Foto on tehtud enne 11. märtsi.Margit Arndt-Kalju.

Juba pikemat aega laekub enim positiivseid kroonviiruse testitulemusi Harjumaale, eriti Tallinna. Pealinn on pandeemia teise laine harjal. Kuidas läheb selles olukorras Tallinna kogudustel, küsisin Tallinna praostkonna praostilt Jaan Tammsalult.

Milline on inimeste meeleseisund? „Üldistamine on ääretult mõttetu, sest me ei tea tegelikult, mis kodudes toimub, võime aimata nende üksiknäidete puhul, mida kuuleme. Osa ei räägi enam mitte midagi … on vait oma kodus, lihtsalt on lõpmata kurvad ja hirmunud. On inimesi, kes pole oma lihast last üle poole aasta või aasta näinud, heal juhul ekraani vahendusel kohtutakse. Seda tragöödiat, valu, üksildust ja hirmu ei oskagi kirjeldada. Liialdame, kui ütleme, et teame, mida inimesed tunnevad. Võime vaid aimata. Kindlasti on sellel kõigel hävitav mõju, ei kahtle selles. Seetõttu peavadki kirikuuksed lahti olema, Jumal tänatud, et seda ei ole ära võetud …“ räägib praost Tammsalu, tõsidus hääles.

Rohkem armulauda

Avalike jumalateenistuste keeld ei tähenda, et vaimulikud oma rahvast ei teeniks ja ristirahvas ei palvetaks. Seda tehakse nii isiklikuks palveks avatud pühakodades, video- ja veebipalvuste vahendusel kui ka kirikusse jäetud vaimulike kirjutatud jutluste, mõtiskluste näol. Hästi on tööle läinud Tallinna vaimulike palvekett ehk alates 5. märtsist valmistab igal päeval üks vaimulik ette aktuaalseid teemasid puudutava palve ja seda jagatakse kõikvõimalike kanalite kaudu.

„Seekord oleme eelmise kevade kogemuse võrra rikkamad. Tundub, et suurem osa Tallinna kogudusi saab piiranguid järgides olukorraga hästi hakkama. Oluline märksõna on: rohkem armulauda võrreldes eelmise kevadega,“ jagab praost pealinna olukorda.

Näiteks on Tallinna Jaani kogudus lahti neljal korral nädalas. Pooltund on täidetud muusikaga. „Inimesi, kes nendel hetkedel kirikusse sisse astuvad ja palvesse jäävad, neid on päris palju. Lisaks on kättesaadav vaimuliku kirjalikult vormistatud mõtisklus. Õpetaja lõpetab pooltunni meieisapalve ja õnnistussooviga ning saadab inimesed kirikust ära. Tullakse, et saada hingerahu. Sarnaselt toimitakse ka teistes kogudustes,“ sedastab Tammsalu, lisades, et pärast pooltundi toimub kinnine armulauatalitus.

„Uks lukustatakse, armulaud pühitsetakse ja inimesed tulevad ühekaupa ääretult suurte vahedega individuaalselt. See on see, mis praeguste piirangute puhul võimalik on. Olen peapiiskop Jaan Kiivit juuniori kooli inimene ja pean oluliseks, et armulaua elemente ei eraldataks seadmissõnadest. Inimene peab kuulma seadmissõnu.“

Tänulikkus ja palved

Loomulikult on haigestunuid ka koguduseliikmete seas, ent praost ei tea hetkel ühtegi oma praostkonna vaimulikku, kes haige oleks. Põdenud on Nõmme Rahu koguduse õpetaja Ove Sander ja on neid, kes pidanud eneseisolatsioonis olema.

Küsimusele, kas teised Eestimaa kogudused saaksid praegu pealinna aidata, saan vastuse: „Te saate olla mitte abiks, vaid meiega koos ja meie koos teiega. Olgem leidlikud, ei maksa öelda oma koguduse liikmetele, et ei tee näiteks veebiülekandeid, vaid pigem viidata, kus neid tehakse. Ise olen pannud üles eelmisel aastal samal ajal tehtud jumalateenistuste ülekannete salvestusi. 

Vaadake neid uuesti üle ja juhatage ka oma koguduse liikmeid nende juurde. Või leerikursused, ärge jätke neid ära! Tartu Pereraadio leheküljel on audioleeritunnid. Andke inimestele ülesanne neid kuulata! Olge lihtsalt rohkem tähelepanelikud ja kasutage seda, mida üks või teine kuskil head teeb. Kasutage koos meiega palveketi palveid! Palvel on suur jõud!“

Isiklikku palveelu peabki Jaan Tammsalu praeguses olukorras kõige olulisemaks. Samuti tänulikku meelt: „Rohkem tänulikkust ja palveid! Hästi on võimalik vastu pidada, kui paned tähele, kes mida hästi teeb, ja ütled või kirjutad talle … Õlale patsutamine praeguses ajas on üliväga oluline: oma töötegijatele, oma ametivendadele, -õdedele. Õnnistada tähendab häid sõnu ütelda! Me kõik – kuni peapiiskopini välja – vajame häid sõnu. Ärge käige ringi, kulm kipras! Öelge tänusõnu ja kui olete seda teinud, siis hakkab päike paistma ka teie tuppa!“

Kätlin Liimets

Tallinna kogudused

Tallinnas asub 10 luterlikku kogudust: Mustamäe, Nõmme Rahu, Saksa, Soome, Tallinna Jaani, Tallinna Peeteli, Tallinna piiskoplik toomkogudus, Tallinna Püha Vaimu, Tallinna Rootsi-Mihkli, Tallinna Toompea Kaarli.

Kuuluvad Tallinna praostkonda.

Praost Jaan Tammsalu.

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!  (Ps 66:20)