Esileht » Online » Online artiklid »

Tartus õnnistati Kaitseliidu malevkonna lipud

29.04.2009 | | Rubriik: Online artiklid

Laupäeva, 25. aprilli keskpäevaks oli Tartu Raekoja platsile üles rivistunud 240 Kaitseliidu Tartu maleva liiget, et pühitseda Kaitseliidu Tartu maleva ja tema nelja allstruktuuri lipud.
Kaitseliidu Tartu maleva lippudepäeval olid Tartu Raekoja platsile koos lipumeeskondadega välja toodud veel kolmkümmend lippu. Esindatud olid Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevad, kaitseväeosad, siseministeeriumi asutused, kõrgkoolid, üliõpilasorganisatsioonid, kohalikud omavalitsused.
Pisut enne keskpäeva, ajal mil kaitseliitlased alles Raekoja platsile kogunesid, täitis ja allkirjastas peaminister Andrus Ansip Tartu Raekoja saalis Kaitseliitu astumise sooviavalduse.
„Kaitseliit kätkeb endas kodaniku vaba tahet kaitsta oma riiki, oma rahvast, oma maad.“ Ütles Andrus Ansip. „Seetõttu on minu puhul loomulik liituda Kaitseliiduga, sest iga Eesti Vabariigi kodanik peab olema valmis kaitsma oma rahvast, oma maad.“
Kaitseliidu lippude õnnistamitalitusel ütles kaplan Peeter Paenurm:
“Soovin, et meie maleva ja allüksuste lipud võiksid meid eelkõige kutsuda kokku hoidma ja tegutsema ühiste ideaalide eest. Piiblis toodud võrdlus lipust kui pere märgist on väga tabav ja asjakohane.
Kaitseliidu maleva ja allüksuse lipp kui pere märk aidaku meidki kasvada üksteise poole – apostli sõ­na­dega: olema üksmeelsed, kaastundli­kud, vennali­kud, halastajad, alandlikud… mitte tasujad ja vastusõimajad, vaid õnnistajad ja rahu tegijad.
Ärgem siis nähkem liialt vaeva vaenlase otsimisega ega ka oma ligimese ja kaasmaalasega sõdimiseks. Omavahelised tülid ja vastandumised lõhestavad meie rahva ja võtavad ära meie väärikuse”.
Nelja Kaitseliidu kaplani poolt läbi viidud vaimuliku tseremoonia järgselt lõid lipuvarrastesse Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo, samuti lõid mälestusnaelu Tartu maavanem Esta Tamm, Tartu linnapea Urmas Kruuse, Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste ning Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Aarne Ermus ja paljud teised Kaitseliidu partnerite ning lipu annetajate esindajad.
Kaitseliidu Tartu malevale andis lipu üle Tartu linnapea Urmas Kruuse, I malevkonnale Luunja vallavanem Aare Anderson, akadeemilisele malevkonnale Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste, Naiskodukaitse Tartu ringkonnale Naiskodukaitse auliikmed Linda Kraft ja Heino Noor, Noorte Kotkaste Tartu malevale Tartu maavanem Esta Tamm.
Lipud võttis vastu ning maleva nimel andis lipuvande Kaitseliidu Tartu maleva pealik major Ülar Vomm. Tartu maleva lippudepäevale kohaletulnu tartlasi tervitasid lühikese sõnavõtuga nii peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo kui ka Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste.
Tseremooniale ning pidulikule möödamarsile järgnes Kaitseliidu Tartu maleva ja partnerorganisatsioonide – politsei, päästeameti jt relvade- ja varustuse näitus ning pakuti sõdurisuppi.

 
Kaitseliit/Eesti Kirik
 
 
 

 

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)