Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Tartu Ülikooli usuteaduskond koolitab eri astme spetsialiste

06.04.2005 | | Rubriik: Kultuurielu

Möödunud aastast võetakse üliõpilasi Tartu Ülikooli usuteaduskonda vastu lävendipõhiselt.

 

Lävendipõhine vastuvõtt tähendab Tartu Ülikooli usuteaduskonnas seda, et sisseastuja kolme riigieksami (ajalugu, võõrkeel ja emakeele kirjand) keskmine tulemus peab olema riigieelarvelisele (tasuta) kohale pääsemiseks vähemalt 77 ja riigieelarvevälisele kohale pääsemiseks 50 punkti.

Usuteaduskond püüab hoida head taset

Lävendit on kujutatud mõnikord kui vahendit tegemaks vastuvõtulävi madalaks ja sissesaajate arv suuremaks. Võimalik, et kusagil see nii ongi olnud – aga mitte usuteaduskonnas. Usuteaduskonna lävend arvutati eelmiste aastate keskmiste tulemuste põhjal ja on määratud hoidma sama (head) taset, mis on meie sisseastujaid pidevalt iseloomustanud.

Kuigi eelmine aasta oli uue süsteemi katsetamisel esimene aasta, ei tekkinud märgatavat kõrvalekallet prognoosist. Süsteemi hüveks on lihtsus – üliõpilane pääseb pärast riigieksamite sooritamist lisakoormusest ja võib kohe oma paberid esitada.

Sel aastal piisab avalduse täitmisest internetis, ülejäänud dokumendid tuleb sel juhul postiga saata. Lävendiga vastuvõtt on orienteeritud gümnaasiumilõpetajatele. Neil, kel keskharidus 20-30 aastat tagasi omandatud, on muidugi raske hakata riigieksameid sooritama. Üldjuhul on neil aga kõrgharidus juba omandatud ja neile sobib enesetäienduseks meie religiooniantropoloogia magistriõpe avatud ülikoolis.

Tänavu palju lõpetajaid

Tänavu on usuteaduskonnas palju lõpetajaid ja sisseastujaid: üheskoos lõpetavad viimane lend nelja-aasta-bakalaureusi ja esimene lend kolme-aasta-bakalaureusi. Kindlasti on ka edaspidi väiksemal määral nelja-aasta-bakalaureuse lõpetajaid, aga sel aastal on neil viimane võimalus astuda vanasse, nn teadusmagistriõppesse.

See õpe annab veel teaduskraadi ehk selle kraadi omandanu võib kandideerida ülikoolis lektori või teaduri kohale. Uus magistriõpe, mille vastuvõtt on sel aastal päevases õppes esmakordne (varem on vastu võetud vaid avatud ülikooli süsteemis), annab spetsialisti kvalifikatsiooni. Tulevikus on ette näha, et «uus magister» võrdsustatakse tänase kõrghariduse omandajaga.

Kui vana magistriõpe oli ettevalmistus teadustööks, siis uus magistriõpe on ettevalmistus tööks spetsialistina. Uude magistriõppesse võivad kandideerida ka kõik rakendusliku teoloogilise hariduse (diplomi) omandanud, nii lihtsustame usuteaduskonnas magistrantide vastuvõttu ja loodame, et saame soovijaid ilma liigse bürokraatiata vastu võtta.

Kõik soovijad kandideerivad võrdsetel alustel magistriõppe 13 tasuta kohale, sisseastumiseksami programmi leiab meie veebilehelt.

Ka aastasesse õpetajakoolitusse on sel aastal viimane võimalus astuda, samas võtame juba vastu ka religioonipedagoogika magistriõppesse (4 tasuta kohta).

Doktoriõppesse ilma piirarvuta

Doktoriõppesse võtame sarnaselt eelmise aastaga vastu häid kandidaate ilma piirarvuta – kõik soovijad, kelle teaduskonna nõukogu heaks kiidab, võivad tasuta õppima pääseda.

Suur õppetoetus (6000 krooni), millest ajakirjanduses palju juttu on olnud, on siiski piiratud arvule doktorantidest, need peab välja selgitama seniste publikatsioonide (magistritöö), doktoritöö kavandi ja selle kaitsmise hindamine. Kindlasti on edukal õppijal võimalik edaspidi toetuse saajate hulka tõusta, kui ka sisseastumistulemused ta pingereas tahapoole jätsid.

Täiendavat infot sisseastumise kohta leiab TÜ usuteaduskonna kodulehelt www.us.ut.ee

Riho Altnurme,
Tartu Ülikooli usuteaduskonna dekaan

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)