Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Tartu Teoloogia Akadeemias lõppes õppeaasta

17.06.2009 | | Rubriik: Kultuurielu

Lõpule on jõudnud järjekordne õppeaasta. Viimased eksamid sooritati 1.–4. juunini toimunud suvesessioonil. Edukalt magistritöid ja rakenduskõrgharidusõppe lõputöid kaitsnud tudengeid ootab ees veel lõpetamine.
Traditsioon lõpetada õppetöö väljaspool kooliseinu ulatub 1993. aastasse, kui esimest korda koguneti suvesessioonile Tarvastu kiriklasse. Eksamite kõrval, mis on muidugi kohustuslikud, leiavad suvelaagris tavaliselt aset ka lõkkeõhtud, kohtumised põnevate inimestega ning mis eriti tähtis – õpitakse üksteist tundma väljaspool koolipinget.
Tänavu toimus suvesessioon Tagametsas, suurte metsade rüpes ning kärekülma Saarjõe kaldal asuvas skaudilaagris. Mitme toreda ettevõtmise seas toimus õppejõud Mikk Sarve juhendamisel lühike õuesõppe kursus. Lõbusate mängude, vaiksete mõtiskluste ning tõsiste enesesse vaatamiste ja sealt leitu jagamisega olime üksteisele hingehariduse andjateks, püüdes leida üles ning määratleda oma kohta Jumala loomingus. Paljudele oli niisuguses õppevormis osalemine esmakordne, kuid väga positiivne kogemus ning kõlas mõte, et õuesõppe võiks kirjutada lausa akadeemia õppekavasse.
Hingetuge ja energiat annavad ka ühiselt süüdatud lõke, kitarri saatel lauldud laulud ning muidugi tugev palveosadus – kõik need tegevused käivad lahutamatult kaasas akadeemia õppetööga. Mitmehäälne laul kajas ka sel korral vastu Tagametsa metsadest ning uljamad lauljad käisid lausa välja mõtte TTA segakoori moodustamisest.
Kuid tänavune suvesess oli võrreldes eelnevatega erakordne ühe erilise sündmuse poolest. Eenok Haamer ühendas Tagametsa metsakirikus paariks kaks üliõpilast, kes leidsid tee teineteise südamesse akadeemias õppides ning soovisid just seepärast laulatust lisaks lähedastele ka koolikaaslaste seltsis.
Suvesessiooni tegevused ja sõbralik õhkkond loob erilise osaduse üliõpilaste ja õppejõudude vahel. Nii on see olnud varem ja loodetavasti jätkub edaspidigi ning seda ühiselt veedetud aega meenutatakse soojalt ka aastate möödudes.
Ühised kooliaastad jäävad siduma ka tänavusi lõpetajaid. Magistritööd kaitsesid edukalt eetika ja religiooniõpetuse erialal Killu Teras ja vaimuliku erialal Teele-Triin Niinemäe ning rakenduskõrgharidusõppe üliõpilastest kristliku noorsootöö erialal Liis Pall ja hingehoiu erialal Meeli Kaldvee.
Lõpuaktusega 19. juunil kell 15 Tartu Jaani kirikus pannakse punkt õppeaastale Tartu Teoloogia Akadeemias. Meie, selle kooli üliõpilased, loodame väga, et Jumala armust tuleb neid õppeaastaid veel palju. Seepärast anname teada, et ootame endi sekka toredaid kaaslasi teoloogiasaladuste avastamise teel. Üliõpilaskandidaate peaks kooliga siduma kristlik meel. Dokumentide vastuvõtt algab 10. augustil, sisseastumiskatsed toimuvad 25. ja 26. augustil.

Oksana Borissova,
kristliku meedia eriala üliõpilane

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! (Js 40:3a,10a)