Esileht » Uudis » Uudised »

Tartu Peetri koolis väärtustatakse õpilast

25.02.2015 | | Rubriik: Uudised

Direktor Tarvo Siilaberg klassiruumis.
Rain Soosaar

Tartu Luterlik Peetri Kool on alustanud järjekordset vastuvõttu esimesse klassi.

Seoses sellega korraldati lahtiste uste päev. Lapsevanematel oli võimalik tutvuda koolikorraldusega, vestelda direktori ja õpetajatega ning tunde külastada.

Kooli eripära
2013. aasta juulis haridus- ja teadusministeeriumilt koolitusloa saanud Peetri koolis on praegu avatud kaks klassi, mis tegutsevad Tartu Maarja koguduse majas. Kohe uksest sisse astudes saab selgeks, et tegemist ei ole tavalise kooliga. Valitseb vaikne, rahulik ja hubane õhkkond. Osalt tuleneb see sellest, et õpilasi on vähe ja klassid väikesed.
Õppealajuhataja Külvi Teder kinnitab, et see pole kooli ainus eripära. Kõige tähtsam on, et siin lähtutakse lapsekesksest pedagoogikast. Muu hulgas kasutatakse kujundavat hindamist ning ainetundide asemel on üldõpetus. Et anda kvaliteetset, väärtuskasvatusest lähtuvat haridust, tehakse tihedat koostööd Tartu ülikooli eetikakeskusega.

Au sees isamaaline kasvatus
Kasutasin minagi võimalust vaadata vilunud õpetaja Ave Kalmuse antud esimese klassi üldõpetuse tundi, mis sisaldas nii muusikaõpetust, kehalist tegevust kui arutlemist heade kommete üle. Suurt tähelepanu pöörati valmistumisele vabariigi aastapäevaks. Üldse jäi mulje, et just isamaaline kasvatus on selles koolis iseäranis au sees.
Milles väljendub aga kooli kristlikkus ja spetsiifiliselt luterlikkus? Külvi Teder seletab, et kool on seotud Tartu Peetri kogudusega ning kooli asutajad ja õpetajad on kristlased. Iga koolipäev algab vestluse ja palvehetkega hommikuringis, millest kord nädalas võtab osa vaimulik. Tähistatakse kristlikke tähtpäevi ning püütakse lastele pakkuda ilu ja hardust, mida neil mujalt nii raske leida on. Paljud lapsevanemad siiski kirikuga seotud ei ole, kuid peavad lugu koolitöö aluseks olevatest kristlikest väärtustest.

Hea tagasiside
Kooli kõrget mainet näitab asjaolu, et kaugeltki mitte kõiki soovijaid ei suudeta vastu võtta. Ka lahtiste uste päeval näis huvilisi leiduvat. Igatahes oli minu koolis viibimise ajal direktor Tarvo Siilaberg hõivatud ühele lapsevanemale põhjalike seletuste jagamisega.
Külvi Teder ütles lõpetuseks, et lapsevanematelt ja TÜ eetikakeskuselt saadud positiivne tagasiside on andnud talle kindlust, et ollakse õigel teel.
Head tahet, pühendumust ja entusiasmi näib selle kooli õpetajatel tõesti rohkesti olevat. Millist vilja see tegelikkuses kannab, saame näha aastate pärast. Kahju siiski, et vaid vähesed lapsed saavad käia taolises koolis, kus nende arenguks on loodud nii soodsad tingimused.
Rain Soosaar

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)