Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Tartu Pauluse kogudus saab 1. augustist abiõpetaja

02.05.2018 | | Rubriik: Persoon kaasajast

Seni Keila kogudust teeninud Marek Roots asub 1. augustist Tartu Pauluse koguduse abiõpetajaks.
Arhiiv

Hiljuti kinnitas konsistoorium Marek Rootsi asumise Tartu Pauluse koguduse abiõpetajaks alates 1. augustist. EELK suuruselt neljanda koguduse uuele vaimulikule on lähedane vennastekoguduslik vagaduslaad.

Eesti Kiriku lugejatele on Marek Roots (42) tuttav tänu oma kirjatükkidele, mis on muu hulgas tutvustanud vennastekoguduse minevikku ja tänapäeva ning esile tõstnud luterliku identiteedi olulisust. Suurt avalikku tähelepanu pälvis aga ka tema kahe aasta tagune seisukohavõtt president Toomas Hendrik Ilvese kirikliku laulatuse teemal.
Roots õppis 1995–2002 Tartu Teoloogia Akadeemias ning ordineeriti 2003. aastal kirikuõpetajaks. 2003–2008 teenis ta Häädemeeste, Treimani ja Tahkuranna kogudust, 2008. aastal valiti aga Keila koguduse õpetajaks. Ühtlasi hakkas ta Saue gümnaasiumis andma usundiõpetuse tunde ja teenis samas koolikaplanina. Lisaks sellele on Roots aastaid olnud ka Eesti Evangeelse Vennastekoguduse eestseisuses ning kaasa löönud „Vaimulike loosungite“ koostamisel. Lugupidamist ametivendade poolt näitab see, et 2015. aastal valiti ta EELK aasta vaimulikuks.
Hinnatud hingekarjase uueks tööpõlluks saav Tartu Pauluse kogudus on juba mõnda aega tundnud vajadust abiõpetaja järele. Mullu oli seal tervelt 1374 annetajaliiget, kuid lisaks vaimulike talituste suurele hulgale paistab kogudus silma ka usuelu aktiivsuse ning töövaldkondade rohkuse poolest. Seni vaimulikutöö põhiraskust kandnud õpetaja Kristjan Luhamets vajas seega hädasti abilist.
Luhametsa enda sõnul eeldab kogudusetöö head vastastikust mõistmist vaimulike vahel. Just sellest lähtudes langeski valik Rootsi kasuks. „Kindlasti hindan ma Mareki siirast usku, tema selgeid ja läbitunnetatud teoloogilisi seisukohti ning selle juures tema alandlikkust, teenimisvalmidust ja kristlikku perekonnaelu,“ selgitab Luhamets. Ühtlasi loodab ta kogudusetöös abi ka Mareki abikaasalt Pirjo Rootsilt, kes on samuti hariduselt teoloog.
Kutsega asuda abiõpetajaks pöördus kogudus Marek Rootsi poole õieti juba möödunud aastal. „Lõplik jah-sõna võttis küll omajagu aega, sest elu ja töö Keilas on meie perele kujunenud väga oluliseks,“ meenutab Roots. „Ühel hetkel aga tuli selgus, et tuleb minna.“ Pealegi pole Tartu Rootsile sugugi võõras koht. Siin tutvus ta teoloogiaõpingute ajal ka oma praeguse abikaasaga. Nende laulatus toimus 2001. aastal justnimelt Pauluse kirikus.
Nüüd töötegijana Tartusse naastes on perel kaasas kaks kooliealist last. Milliseks Rootside roll Pauluse koguduse elus kujuneb, näitab tulevik. Usutavasti on tööülesannetes palju tuttavat, hoolimata sellest, et uus kogudus on endisest umbes kolm korda suurem. „Õpetaja ja abiõpetaja teevad Tartu Pauluse koguduses üsna ühesugust tööd,“ kinnitab õpetaja Kristjan Luhamets omalt poolt. „See tähendab, et abiõpetaja ei ole jooksupoiss ega korralduste täitja, vaid iseseisev meeskonnaliige.“ Roots ise leiab, et küllap üksikasjad selguvad pärast ametisseasumist. Ent ta loodab, et saab senisest rohkem keskenduda hingekarjase tööle.
Rain Soosaar

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)