Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Tartu kogudused kohtusid kirikuteöö eel

21.05.2014 | | Rubriik: Kirikuelu

16. mail Tartu Jaani kirikus toimunud oikumeenilisel arutlusringil «Kirik ühiskonnas» vaagisid kolme konfessiooni esindajad küsimust, kuidas vastab kirik ühiskonna vajadustele.  

«Kui kirikuteöö ajal oleme kõik oma koguduses, siis püüdsime ürituse eel leida võimaluse kokku saada,» tutvustab Tartu Ülikooli-Jaani koguduse abiõpetaja Triin Käpp ümarlaua korraldamise tagamaid.
Kuidas ja millega saab kirik ühiskonnas nähtavaks, oli üks paljudest küsimustest, millele arutlusest osavõtjad – adventkogudusest Mervi Kalmus, kohalik õpetaja Triin Käpp, katoliku koguduse preester Miguel, Salemi baptistikoguduse pastor Toivo Pilli ja 3D koguduse pastor Jakob Remmel – vastust otsisid.
Vestlust juhtis ja toetas oma mõttearendustega Tartu ülikooli praktilise usuteaduse lektor vaimulik Kaido Soom.
Sõelale jäi dilemma: ühelt poolt ootavad inimesed kirikult ajakajalisust, teisalt on paljude ootuseks, et kirik oleks institutsioon, mis ajas ei muutu. Inimesed ei pelga kiriku kaasajastumist, ent on vastu, kui kiriku poolt pakutu ei eristu muu ühiskonna «toodangust».
Kui kirikus toimuv sarnaneb hea kontserdiga, on lood pahad, arvas 3D koguduse vaimulik. Kirik ei tohi unustada oma eklesioloogilist mõõdet, toonitas Toivo Pilli. Kirik peaks olema kohal, kui inimene on vastamisi murranguliste, kõiki inimesi kõnetavate märksõnadega nagu sünd, surm, armastus jne, arvas Mervi Kalmus.
Triin Käpa meelest peaks kirik senisest jõulisemalt kuulutama evangeeliumi ühiskonnas põletavate teemade kaudu: «Tunnen puudust, et kirik ei võta sõna, ja kui seda teeb, siis pahatihti nn kaanani keeles, mis jääb arusaamatuks.»
Liina Raudvassar

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)