Tartu Jaani kirikus psalmi

03.04.2008 | | Rubriik: Määratlemata

Iga neljapäeva keskpäeval saab Tartu Jaani kirikus (fotol) kuulata ja kaasa laulda psalme.


Alates veebruarist on need, kes keskpäeval Tartu Jaani kirikusse sattunud, saanud kuulata Kalle Vilbaste lauldavaid psalme. Et tekstid on ka laululehtedel olemas, saab neid koos eeslauljaga kaasa laulda. Psalmipooltund on üles ehitatud keskpäevapalvuse vormis. «Selliseid erinevaid tunnipalvusi on benediktiini kloostrites ööpäevas 8: matutiin, prima, laudes, tertia, sexta, nona, vesper ja completorium,» selgitas TÜ teoloogiamagistrant Kalle Vilbaste. «Lauldakse Vana Testamendi psalme, mille eel ja järel on ladinakeelsed antifonid. Kloostrites lauldakse kogu repertuaar ladina keeles, Jaani kirikus kuuleb eestikeelset laulu.» Psalmitekstid on eestikeelsest Piiblist, ladinakeelsed antifonid tõlgib Vilbaste ise.
2004. aastal Tartu ülikooli usuteaduskonna bakalaureuseõppe lõpetanud Kalle Vilbaste on gregoriaani laulu harrastanud enam kui kümme aastat, alustanud tosin aastat tagasi Martnas korraldatud gregoriaanipäevadel ning end pidevalt täiendanud muusikute Jaan-Eik Tulve ja Liliann Langsepa juures, aga ka Araiši gregoriaanilaagris Riia Toomkiriku koorijuhi Guntars Pranise (Läti muusikaakadeemia õppejõud) juhendamisel. «Gregoriaani laulu viisid on sedavõrd lihtsad, et kaasalaulmine ei tekita raskusi,» toonitab Vilbaste, lootes, et Jaani kirikusse tulnud lauluhuvilised ka ise psalmilaulmises osalevad.
Psalmipooltund sai indu Jaani kirikus juba aastaid peetavast teisipäevasest ja reedesest muusikaveerandtunnist. Algatust on toetanud ka Tartu Kultuurkapital; esialgu on psalmipooltunnid kavas kuni maini.
Et äsja algas kevad, siis juba aprillist on avatud taas kiriku vaatetorn.

Lea Jürgenstein

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)