Täpsustus

02.04.2008 | | Rubriik: Määratlemata

20. veebruaril ilmus Eesti Kirikus kirjutis emeriitpraost Harri Reinu poolt välja antud Ruhnu lauluraamatutest. Kahjuks on selles artiklis osutunud eksitavaks lause: «…pole siiski autori poolt päris korrektne nimetada omaloominguks sadakonda kirikulauluviisi, millest paljude autorid on teada».
Tänaseks on selgunud, et Harri Rein ei pea end ühegi nimetatud lauluviisi loojaks.
Kirjutise autor palub Harri Reinult ja lehelugejatelt tekkinud segaduse pärast vabandust.
Mart Jaanson

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)