Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Täpsustus

21.11.2007 | | Rubriik: Teated

14. novembri Eesti Kiriku artikli «Arengukava võtab kuju» ülesehitusest jääb mulje, et suhtun arengukava projekti eestkõnelejana tõrjuvalt Marko Tiituse manitsusse, et arengukava peaks langetama olulisi kirikupoliitilisi valikuid.Nõnda see kahtlemata pole, kuid  kommenteerides Eesti Kirikule arengukavaga seonduvat, ei osanud ma eeldada õp Tiituse kevadise kolumni sidumist minu tänaste  kommentaaridega.
Kahtlemata on arengukava üks kaalukas võimalus kirikupoliitiliste valikute langetamiseks. Kuivõrd seda tehakse, sõltub ennekõike kiriku seadusandliku organi, kirikukogu otsusest. Samas ei tohi unustada, et arengukava ise ei ole seadus ning peab seega tuginema kiriku kehtivale seadusandlusele.
Juhani Jaeger

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)