Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Täpsustus

14.10.2020 | | Rubriik: Teated

23. septembri Eesti Kiriku arvamusleheküljel ilmunud Erik Salumäe artikli juu­res oleva pildi allkiri, mille on lisanud toimetus, ei ole tõene. Mar­got Mängel, Gustav Adolfi gümnaasiumi huvijuht, kirjutas toimetusele: „Pildil on 1631. aastal loodud Gustav Adolfi Gümnaasiumi hooned, kel­le järjepidevust endiste kloostrihoonete, Eesti kultuuriloo ja 1739. aas­tal trükitud piibli kontekstis pole artiklis kahjuks mainitudki. Esimene eesti­keelne Piibel nägi trükivalgust Gustav Adolfi Gümnaasiumi toonase kan­tori Christoph Erdmann Biecki poolt korrigeerituna 1739. aastal tolle­aegse nimetusega Tallinna Linna Keiserliku Gümnaasiumi trükikojas (an­tud hoone tiivas, kus asus meie gümnaasiumi trükikoda, tegutseb tä­na Vanalinna Täis­kasvanute Gümnaasium). Trükikoda oli Tallinna Güm­naasiumi juur­de asutatud juba Rootsi ajal 1633. aastal. Juba toona an­ti siin välja põhja­eestikeelseid raamatuid. Nende seas ka esimene ees­ti keele õpik 1637. aastal.

Artiklis kõnealune allkirjastamine toimus küll Tallinna Vanalinna täis­kas­vanute gümnaasiumi ruumides, mida aga kirjutise juures toodud pildil ei ole. Vastupidi, pildil on tegemist Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppehoonete ja Ingliõuega.“

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)