Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Täpsustus

28.11.2018 | | Rubriik: Teated

Narva Maarja koguduse hooldajaõpetaja Urmas Karileet palub avaldada täpsustuse 21. nov ilmunud artikli „Narva koguduse taassünd“ kohta.
„Narva Aleksandri kiriku lõpliku kordategemise kulu, finantseerimise allikad ja nende proportsioon ei ole hetkel teada. Tegemist on eeldatavalt miljonite eurodega (kui võtta võrdluse aluseks Tartu Pauluse kiriku remont), millest EELK Toetusfond ei suuda arvatavasti kolmandikku katta.
Kultuuriministeerium on tellinud ehitusauditi, mille üheks ülesandeks on välja selgitada Aleksandri kiriku kordategemise maksumus kolmes eri variandis: 1) minimaal­ne hädapärane remont hoone piiranguteta kasutamiseks; 2) täieliku renoveerimise maksimaal­ne variant ilma juurdeehituseta; 3) maksimaalne variant koos maa-aluse juurdeehitusega (tehnilised ruumid, riidehoid, esinejate ruumid, tualetid jms). Ehitusauditi aruande tähtaeg on 2018. aasta lõpp.
Selle auditi põhjal otsustakse, milline variant töödest ellu viiakse. Järgmine samm on rahastamise allikate leidmine. Sellega hakkab tegelema siseministri poolt moodustatav töörühm. Rühma ülesandeks on Aleksandri kiriku renoveerimise lõpuleviimine. Töörühma moodustamise tähtaeg on samuti 2018. aasta lõpp. “

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)