Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Täpsustus

16.05.2018 | | Rubriik: Teated

Eesti Kiriku tähelepanelik lugeja on kindlasti suutnud jälgida, millised on olnud arengud eesti kogudustega, mis asuvad Eestist eemal. (Vt Tiit Pädami artikkel «Üks või mitu – Eesti luterlik kirik kodumaal ja väljaspool Eestit», 13.09.2017  ja Mart Salumäe artikkel «Milline on EELK Välis-Eesti piiskopkonna tulevik», 10.05.2017)
9. mai lehes avaldasime Airi Vaga poolt toimetusele saadetud uudise USA idarannikul tegutsevate koguduste sinodist («Kogudused pidasid sinodit USA idarannikul»). Tegu on kogudustega, kes pärast kodu- ja välis-eesti koguduste ühinemist 2010. aastal otsustasid jääda iseseisvaks ja mitte ühineda EELK-ga. Suurimad neist on Los Angelese kogudus, mida nüüd teenib EELK vikaarina peapiiskopi alluvuses õpetaja Enn Auksmann, kes on saadetud EELK poolt teenima rahvuskaaslasi Lõuna-Kalifornias, ning Lakewoodi kogudus, mida teenib Thomas Vaga, keda koondunud kogudused on valinud piiskop electuseks, st tulevaseks piiskopiks.
EELK peapiiskop Urmas Viilma, kes koordineerib diasporaad Austraalias, Ameerikas ja Kanadas on rahvakiriku sajanda juubeli puhul kinnitanud, et kõigi võõrsil elavate luterlastest rahvuskaaslastega ollakse armulauaühenduses. Lõplikult reguleerimata on omavahelised muud ametlikud suhted EELK ja nimetatud iseseisvate koguduste vahel. Siiski on kõigil neil kogudustel võimalus lepingu alusel astuda EELKga otse osadusse, kui nad selleks soovi avaldavad. Selleks piisab nende koguduse juhtorgani otsusest ja vastavast pöördumisest EELK konsistooriumi poole. See võimaldab neil saada taas ülemaailmse EELK osaks koos esindusõigusega EELK kirikukogul ning võimalusega kutsuda Eestist teenima teoloogilise haridusega vaimulikke, kes jäävad EELK vaimulikeks.
Sirje Semm

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)