Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Tänutäheks eesti sõpradelt

23.12.2014 | | Rubriik: Persoon kaasajast

Tänavu saab Haapsalu koguduse teeneteristi emeriitõpetaja Hans-Joachim Haeger Saksamaalt.
Koguduse arhiiv

Laupäeval, kui Haapsalus taas pidulikult johannesepäeva tähistatakse, kogunetakse toomkirikusse kontsertaktusele, kus antakse üle Haapsalu Püha Johannese koguduse teeneterist, mis rändab sel aastal Saksamaale Rendsburgi.

Veerand sajandit on Läänemaa suurimal kogudusel olnud sõprussuhted Saksamaa Rendsburgi Kristuse kogudusega. 1989 allkirjastasid Haapsalu rajooni täitevkomitee ja Rendsburgi linn sõpruslepingu ajal, mil Nõukogude väed olid veel Eestis. Viimast asjaolu rõhutab koguduse õpetaja Tiit Salumäe.

Eestist vaimustusse
Huvi Eesti vastu oli suur ja see oli tekkinud Eestist pärit baltisaksa pastori Paul-Gerhard Hoerschelmanni mõjul ka tema kolleegil, Berklumi pastoraalseminari õppejõul Hans-Joachim Haegeril. Koos külastasid nad aastal 1987 Tallinna ja aasta hiljem oli viimane jälle Eestis, nüüd juba koolitust läbi viimas. Sellest ajast pärineb Tiit Salumäe sõnul tema Eesti-vaimustus.
Saanud 1998 Rendsburgi kesklinnas asuva Kristuse koguduse õpetajaks, algas Haegeri tutvus Haapsalu kogudusega. Tekkinud sõprus on siiani elav, millest annavad tunnistust vastastikused külaskäigud. Sel suvel käis Haapsalu kogudus külas Saksamaal tähistamas sõprussuhete sõlmimise 25. aastapäeva.
Just kirikuõpetaja Hans-Joachim Haegerile otsustas 30. novembri istungil koguduse nõukogu oma tunnustuse anda. Ka varem on teeneterist antud koguduse toetajatele välismaal, nüüd saab selle 2013. aastal pensionile jäänud, aga vabatahtlikuna aktiivselt Põhja-Elbe kiriku diakooniastruktuuris tegutsev Haeger.
Just tänu temale, Pommerimaa põgenike lapsena 1948. aastal Schleswig-Holsteinis sündinud Haegerile, muutusid sidemed reguleerituks: Haapsalu kogudusel on lisaks sõprusleping Rendsburgi Püha Maria ja ka Püha Jürgeni luteri kogudusega, aga suhted olid varem kaootilised.

Ema mõjul
Hans-Joachimi lapsepõlve saatsid vanemate ja sugulaste jutud põgenemisest ja kaotatud kodumaast. Kuna ema oli aktiivselt seotud kogudusega, viidi ka poeg ja noorem õde varakult pühapäevakooli. Hiljem liitus ta koguduse noortegrupiga ja nagu enesestmõistetavalt asus õppima teoloogiat ning valis kirikuõpetaja kutse.
Kaheksa-aastasele kogudusetööle järgnes töö õppejõuna Berklundi pastoraalseminaris, Rendsburgis kogunes ametlikke tööaastaid 15. Hans-Joachim Haeger on rõõmsameelne ja vastutulelik, nagu ka sealne kogudus, kinnitab praost Tiit Salumäe, kes julgustab meie kogudusi oma kaastöölistele ja koostööpartneritele tänu avaldama.
Laupäevasele kontsertaktusele tuleb teeneteristi vastu võtma Hans-Joachim ise, ta osaleb ka pühapäevasel jumalateenistusel, aitab läbi viia ristimistalitust ja tervitab kogudust. Hea sõbrana võetakse ta vastu Salumäede peres, kus talle ka öömaja pakutakse.
2003. aastast välja antava teeneteristi on kavandanud heraldik Priit Herodes ja see on kullatud metallist ladina rist, mille esikülg on kaetud punase läbipaistva kuum­emailiga. Ristil on lendu tõusev hõbedane kotkas, kelle pead ümbritseb nimbus. Kotkas on koguduse nimipühaku evangelist Johannese sümbol, aga ka Läänemaa ja Haapsalu vapilind.
Haapsalu Püha Johannese koguduse teenetemärk antakse Eesti või välisriigi kodanikule Haapsalu kogudusele ja Haapsalule osutatud eriliste teenete eest. Teenetemärgi on saanud Heino Noor ja Toomas Siitan (2003), Martin Marcolla (2004), Ülo Niin (2005), Anneli Ammas (2006), Evi Süsi (2007), Veli-Matti Hynninen (2008), Arnold Korjus (2009), Guy Kronqvist (2010), Lia Salumäe (2011), Sulev Saareväli (2012), Ülla Paras (2013).
Rita Puidet

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)