Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Tänusõnad tegijatele

24.12.2003 | | Rubriik: Uudised

Eesti Kiriku toimetus valis aasta paremaid autoreid.
Eesti Kiriku aasta autoriks valiti assessor Arne Hiob kirikuelu teemade reformatsioonilise käsitluse eest ning kiriku rolli uudse mõtestamisega muutunud ühiskonnas. Kirik vajab enda positsioneerimiseks selgemat mõtestamist tänases ühiskonnas ja selleks on olnud Arne Hiobi arvamusvaldused, mis on mõjutanud kiriku olevikulist kuju.
Suurimaks vaimuliku kasvamise toeks nimetati Rõuge koguduse liikme Rannar Susi mõtisklusi ja tänase lehe jõulujuttu.
Kiites ja tänades kõiki pühapäevalehekülje autoreid, nimetati Sõna oskuslikemaiks kasutajaiks vaimulikke Kristi Sääske (mõtisklused), Heino Nurka ning Tiina Jannot.
Juhtkirja kirjutajaist tunnustati peapiiskop Jaan Kiiviti traditsioone rõhutavat väärikat sõnakasutust ja kaalukat mõtet ning assessor Joel Luhametsa löövat stiili, millega ta erinevaid teemasid lihtsalt ja arusaadavalt lahkas.
Arvamuslehekülje tuumakamad tegijad on kolumnistid Toomas Jürgenstein, Jaan Tepp ja Alar Kilp. Ühiskonna- ja kirikuelu mõtestamisel on lugejaile abiks olnud Alar Kilp ja Urmas Petti.
Meeldiva ja vastutuleliku koostöö eest nimetati pressi sõbraks üksmeelselt piiskop Einar Soone, kes alati leidis aega anda ajakirjanikele kommentaare.
Sirje Semm

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! (Sk 9:9)