Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Tänupalve ühendas kirikulisi

08.04.2015 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Ülestõusmispüha jumalateenistusel, altari ja altariruumi taaspühitsemisel teenisid õpetajad Valdo Lust (vasakul) ja Ants Tooming.
Rita Puidet

Pühapäeval kuulutati üle maailma rõõmusõnumit Jee­suse Kristuse ülestõusmisest. Nii ka Tartu Peetri kirikus, kus koguduse õpetaja praost Ants Tooming pühitses vastremonditud altariruumi.

Viimased umbes pool aastat eraldas altariruumi ühe rõdu servast teise rõduni tolmukindel vaheriie.
Kõik, mis pühas paigas selle aja jooksul ette võeti, paljastus oma ilus esimese ülestõusmispüha pidulikul teenistusel, mille juhatas sisse puhkpillimäng kiriku tornist ja koguduse lastekoori heledahäälne laulusõnum «Kristus on üles tõusnud» Mari Toominga juhatusel.

Üksnes Kristusele
Kirikutäis rahvast sai sel rõõmupäeval osa ajaloolisest hetkest, kui alates 2010. aastast kogudust teeniv Ants Tooming pühitses remonditööde käigus oma esialgse välimuse saanud altari.
Aastast 1921 ehk umbes üheksakümmend aastat olid altari külgedel paiknenud Arnold Peeter Vihvelini maalid «Kristus Ketsemani aias» ja «Kolgata». Nüüd on kirikuliste pilgud taas pööratud vaid «Kutsuvale Kristusele», mis Johann Köleril valmis aastal 1897 ja 15 aastat tagasi restaureeriti.
«Kiituslaulud kostku üles; halleluuja! Meie Issandale ühes; Halleluuja!» laulsid kirikulised organist Anneli Klausi mängu saatel ja koguduse segakoori toetusel.
Ja tõesti – viimase nelja aastaga on altariruum saanud täiesti uueks alates altaritaguste akende avamisest kuni helevalgete seinteni, kust nüüd remondi käigus võeti välja viimase sõja ajast pärit pommikilde. Vihvelini maalid olid samuti leidnud endale koha – rõdude kõrval seinal.
Kristuse ülestõusmist kinnitasid jumalateenistusel teeninud politsei- ja piirivalveameti kaplan Valdo Lust ja jutluse pidanud Ants Tooming. «Halleluuja! Jeesus elab! Lehvita seda lippu,» innustas õpetaja jutlust lõpetades koguduseliikmeid.

Paljudele abilistele
Niisugune suur töö sai sündida ainult tänu paljudele inimestele. Mitu aastat kogus kogudus selle jaoks raha, appi tulid annetajad ja Tartu linn.
Tööde peatöövõtja oli Haspo AS, kelle juht Aavo Ossip pärast jumalateenistust siinkirjutajale ütles, et tema mõtted kippusid talituse ajal uitama. Ikka mööda häid radu ehk kuidas saaks töödega kirikusaalis edasi minna võimalikult vähe koguduse elu segades. Ka ütles ta, et pole lisatööde eest veel kogudusele arvet esitanud. Tehtu eest tuleb tasuda umbes 30 000 eurot. Õpetaja kinnitusel on vajaminevast puudu veel 7000.
Koguduse tänukirja said esmalt suurtoetajad ehk Tartu linnavalitsus, kelle esindajana oli kohal abilinnapea Vladimir Šokman, ja Janek Veeber. Viimane tasus altari aaderdustööde eest, mis tuli ette võtta pärast külgmiste maalide eemaldamist.
Suurte tööde kõrval oli ka palju väiksemaid nagu Püha Vaimu kujutava tuvi puhastamine või õigete värvitoonide leidmine. Tänu läks ka Kristjan Bachmanile, Kersti Siimule, Kristiina Ribelusele, Agur Intsile, Kalle Kabanenile, Siim Lillole, Anton Pärnapuule. Seda nimekirja võiks pikalt jätkata, sest loomulikult olid koguduse oma inimesed iga päev ametis, et koristada ja tolmuga võidelda. Kõigile neile siinkohal suur tänu.
Mälestuseks said nad õpetajalt meene, mis valmistati vanast, kiriku valmimise ajal 1884 lakke löödud lauast, mis pommikildude tõttu väljavahetamisele läks. Eriliselt väärivad märkimist aga juhatuse otsusel koguduse teenetemärgi koos auaadressiga saanud koguduse naisringi liige Anne Hermet, kirikuvanem Ants Liiva ja koguduseliige Ene Tamm.
Segakoori kiituslaul kõlas koduteele asudes nii taevasele Isale kui kõigile abilistele ja annetajatele.
Rita Puidet

Tartu Peetri kirik
Kogudus asutati 1869
Kiriku nurgakivi pandi 1882, kirik pühitseti 1884
Johann Köleri altarimaal «Kutsuv Kristus» valmis 1897
2010 septembris pühitseti taastatud altaritagused vitraažaknad
Aprillis 2012 sai kirik uue kella

Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud! (2Kr 5:17)