Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Tänulikus helistikus

14.10.2020 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga
Pärast lõikustänupüha jumalateenistust on Kihelkonna kiriku kooriruumis jutuhoos õp Arne Hiob (paremal), kohaliku koguduse juhatuse esimees Thea Raik, organist Ülle Reinsoo, õp Jaanus Jalakas ja oreliprofessor Andres Uibo. Liina Raudvassar.

Oma pastori Rene Reinsoo puhkusereisil olles toimus Kihelkonna Mihkli kirikus lõikustänupüha armulauaga jumalateenistus mandrilt Saaremaale ekskurseerima tulnud vaimulike ja organisti läbiviimisel. Ka pooled kirikulistest olid TiitReiside reisisarja „Eestimaa kirikud ja orelid“ seltskonnast. 

Eestis üldisemalt vahelduva ilmastikuga meelde jäänud nädalavahetus pakkus Saare­maal samal ajal eranditult päikesepaistelist sügisilma. Bussiseltskond, kes 10.–11. oktoobrini saare kirikute ning nende orelitega tutvuma oli tulnud, sai positiivse elamuse ka looduse kaunidusest tema sügisvärvide rikkuses. Otsekui ülev ja heliküllusega lummav muusikateos aitas Looja loometöö häälestada inimeste meeled tänulikkuse lainele, sobivasse helistikku, milles oma Jumalat lõikustänupühal tänada kõige aasta jooksul osaks saanud hea eest.

Peeter Süda kodukirikus

„Aastas keskmiselt korra saan endale lubada luksust istu­da kirikupingis tavalise ko­gu­du­seliikmena,“ muhe­les Kihelkonna organist Ülle Reinsoo pärast jumala­tee­nis­tust, kus puhkusereisil viibi­va ko­guduseõpetaja Rene Rein­­soo asemel olid vaimu­li­keks Tallin­na Jaani koguduse õp dr Arne Hiob ja Kuusalu õp Jaanus Jalakas ning ore­li­pul­dist teenis muusikaga kaa­sa oreliprofessor Andres Uibo. „Siinne orel mitte ei luba, vaid lausa käsib hästi mängida,“ rõhutab professor orelirõdult lahkudes siinset 14 registriga pillide kuningat iseloomustades. Ta jagab sügavat rahulolu, et Eesti va­nim kasutuses olev orel aasta eest põhjaliku renoveerimise läbis ja nüüd taas peensusteni töökorras on. 

Andres Uibo sõnul on olu­li­ne seegi, et just siinset oreli­meis­ter Johannes Andreas Steini 1805. aastal loodud ja 1890. aas­tal Friedrich Weissenborni poolt täiendatud orelit kuulis hili­sem oreliprofessor Peeter Sü­da esmakordselt, olles kodu­kihelkonna kirikus. Peeter Süda(1883–1920) surmast möö­dus 3. augustil 100 aastat. Just sel põhjusel valis Uibo jumala­teenistusel teiste teoste hulgas soleerimiseks Peeter Süda komponeeritud „Ave Maria“.

Kus on aare, seal on süda

Tallinna Jaani koguduse õp dr Arne Hiob võttis jutlusemõtete aluseks kirjakoha Matteuse evangeeliumi kuuendast peatükist, kus Jeesus tõelisest varandusest kõneldes toonitab, et rikkust ei peaks maa peale, vaid taevasse koguma. Kus on su aare, seal on su süda, ütleb Õnnistegija meile Piibli vahendusel. Mida see tähendab ja kuidas seda juhist tavaellu rakendada, esitas vaimulik kantslist küsimuse kirikulistele mõtiskluseks. 

Kui Jeesus ka hoiatab maapeale varanduse kogumise eest, siis ei tähenda see Hiobi sõnul sõna-sõnalt keeldu ainelise heaolu kogumiseks. Ka Jeesuse jüngritele ei olnud teema võõras, sest nemadki ei saanud ju lõpuni kõigest maisest kõrvale hoida. Juudas Iskariot, kes sõpruskonnas rahakoti hoidjaks oli valitud, koges isiklikult maise vara ohtlikku mõju, kui ta näppas ühiskassast enda tarbeks ning reetis kolmekümne hõberaha eest oma Õpetaja. 

Arne Hiob toonitas jutluses, et me ei saa ega peagi kõigest ainelisest loobuma, aga oma hingeõndsuse nimel peame hoiduma maise vara Jumala koha peale asetamisest: „Taevasse ei saa koguda materiaalset, vaid ainult vaimset vara. Seda, mida koi ei söö ja rooste ei riku.“ 

Liina Raudvassar

Kristus ütleb: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. (Lk 10:16)