Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Tallinnas rahutegemist õppimas

20.11.2019 | | Rubriik: Kirikuelu
Rahulepitus

Tšehhi teoloogiatudeng Jan Brtníček rühmatöö tulemusi tutvustamas. Rain Soosaar

Luterliku Maailmaliidu koolitus „Peace Messengers“ („Rahusaadikud“) tõi Eestisse noori 12 maalt.

Esindatud olid Argentina, El Salvador, Honduras, Hongkong, Indoneesia, Island, Malaisia, Palestiina, Poola, Saksamaa, Tšehhi ja Venemaa. Eesti poolt võttis koolitusest osa diakon Kevin Kirs Tallinna Kaarli kogudusest.
Esimene LMLi rahusaadikute seminar toimus Jeruusalemmas 2017. aastal, Tallinnas toimunu oli teine omataoline. Selle kordaminekule andsid EELK poolt kaaluka panuse varasem pikaajaline LMLi kaastööline õpetaja Anne Burghardt ning laste- ja noorsootööühenduse tegevjuht Triin Salmu.

Lepitust otsimas
Burghardti sõnul on rahusaadikute programmi sisuks konfliktide lahendamise ja lepitamise õpetamine, sihtrühmaks aga 18–30-aastased eri kogukondi ja ka uskkondi esindavad noored. Tõsi, Tallinna koolitusest osavõtnud olid sedapuhku siiski kõik luterlased. „Koolitus algas ühise armulauaga jumalateenistusega, millel jäi kõlama mõte, et igasuguse inimestevahelise lepituse aluseks on kristliku arusaama järgi lepitus Jumala ja inimese vahel,“ kinnitas Burghardt.
Eesti Kiriku ajakirjaniku poolt nähtu põhjal oli koolituse põhisisuks konfliktide lahendamise teoreetiliste aluste õppimine ning selle seostamine pühakirja ja noorte igapäevaelu kogemustega. Suurt rõhku pöörati seejuures rühmatöödele ning rollimängudele ja teistele praktilistele ülesannetele.
Ikka ja jälle tulid seejuures jutuks sotsiaalse õigluse, sooküsimuste, seksuaalsuse ning religiooni ja identiteediga seostuvad konfliktid. Seejuures ei arutatud aga mitte niivõrd seda, kellel on õigus, vaid pigem seda, kuidas erinevate veendumuste ja huvidega inimesed saaksid rahulikult koos elada.
Ent lisaks uute teadmiste ja oskuste omandamisele näib sedalaadi koolitus pakkuvat ka suurepäraseid võimalusi sõprussuhete sõlmimiseks ja kogemuste vahetamiseks.

Osaleja pilguga
Üks osavõtnuist Juan Carlos Orantes El Salvadorist kinnitas Eesti Kirikule, et otsustas Tallinna tulla teema päevakajalisuse tõttu. Koolitus ületas tema sõnul ootusi. „Me mõistsime, et igal inimesel on erinevad vaatenurgad, tunded, taust ja arusaamad,“ kinnitas salvadorlane ja lisas, et tahab nüüd jagada koolitusel saadud teadmisi teiste oma kogukonna liikmetega.
Samuti kinnitas Orantes, et ta armus Eestisse. Eriti tõstis ta esile meie ilma, eestlaste külalislahkust ja kaunist Tallinna vanalinna. Samuti avaldas salvadorlasele muljet see, et meie maal on luterlasi palju ning nende käsutuses on suured pühakojad nagu Tallinna Jaani ja Kaarli kirik. El Salvadoris on luterlased nimelt nii tundmatu vähemus, et ta on pidanud oma kaasüliõpilastele ja töökaaslastele pidevalt selgitama, kellega on tegu.
Indoneeslanna Aldonna Purba kinnitas, et talle jättis sügava mulje Vabamu külastamine, kus ta õppis tundma meie maa keerulist ajalugu. „Ma mõistsin, et vabadus Kristuses kristlasena ja luterlasena tähendab olla vaba hirmust, hoolimata elamisest kaootilises maailmas,“ rõhutas ta. Samuti avaldas Purbale muljet meie kiriku tegutsemine väga sekulaarses ühiskonnas.
Anne Burghardt aga sai koolitusest inspiratsiooni sarnaste ettevõtmiste korraldamiseks meie oma kirikus. Muu hulgas kutsub ta kõiki huvilisi juba 6. detsembril UIs toimuvale teemakohasele konverentsile „Shalom – rahu, rõõm ja lepitus,“ mis lisaks aktuaalsete teemade käsitlemisele pakub ka huvitavaid esinejaid nii meilt kui välismaalt.
Rain Soosaar

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)