Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esileht »

Tallinnas arutati Peterburi Jaani kogudusega seonduvat

14.12.2016 | | Rubriik: Esileht

Ingeri kiriku piiskop Aarre Kuukauppi. Ingeri ja Eesti kirikut seob 2011. aastal sõlmitud koostööleping, millega tagatakse ingerlaste teenimine Eestis ning eestlaste teenimine Vene Föderatsiooni territooriumil. 2 x Liina Raudvassar

Ingeri kiriku piiskop Aarre Kuukauppi viibis 12.–13. detsembrini Tallinnas, et kohtuda Eesti luterliku kiriku esindajatega.

EELK poolt osalesid kohtumisel peapiiskop Urmas Viil­ma, piiskop Tiit Salumäe, misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru, assessor Kadri Eliisabet Põder, rahvusvaheliste ja avalike suhete assistent Eva-Liisa Luhamets, Peterburi Jaani koguduse teenimise eest vastutav õpetaja Enn Salveste ja Peterburi Jaani koguduse diakon Hannu Keskinen. Ingeri kiriku poolt osales kohtumisel ka välissuhtluse eest vastutav Jukka Paananen.
Piiskop Aarre Kuukauppi oli lahkelt enne Peterburi naasmist nõus andma intervjuu Eesti Kirikule.
Piiskop Kuukauppi sõnul arutati Peterburi Jaani koguduse tulevikku, ennekõike seda, kuidas säilitada seal paremini eesti identiteeti ja tugevdada koguduse tegevust nii, et kogudus oleks piisavalt jätkusuutlik. Oluline on, et kogudusel oleks tegutsev juhatus. Käsitleti ka koguduse ja Eesti Kontserdi suhteid. Kohtumisel kinnitati üksteisele, et tööd tuleb jätkata ja eesti identiteeti on vaja hoida.
Ingeri kirik tõi koosolekul esile ka omapoolse soovi, et Jaani kirikus oleks piisavalt venekeelset tegevust, mis on vajalik selleks, et kogudusse võiks tulla noori, kes ei oska eesti keelt. Koguduse vaimuliku tegevuse kõrval võiks piiskop Kuukauppi meelest Jaani kiriku juures anda ka keelekoolitust, et tugevneks koguduseliikmete eesti keel ja identiteet.
Venekeelseid jumalateenistusi on alustatud eksperimendina ning Ingeri kirik leiab, et see on hea ja vajalik. Samas ei tohiks Kuukauppi hinnangul vähendada eestikeelse töö mahtu. Veebruaris kohtutakse taas ja arutatakse teemat edasi. Piiskop Tiit Salumäe külastab siis ühes Eesti delegatsiooniga Peterburi.
Kohtumisel arutati ka Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamist Peterburi Jaani koguduses. Aastapäevaüritustele tuleb peapiiskop Urmas Viilma ning Peterburis tähistatakse Eesti juubelit järgmise aasta aprillis.
Samuti oli oluline teema reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamine Peterburis, kuhu on kaasatud ka Peterburi linn sealse religiooni ajaloo muuseumi kaudu. Religiooni ajaloo muuseum on reformatsiooni juubeli tähistamisel toeks nii ruumide kui ka arhiividega.
Kaido Soom

Peterburi Jaani kirik.

Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. (Jh 3:14b,15)