Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Tallinna Püha Vaimu kirik – teadmiste lakmuspaber

26.08.2009 | | Rubriik: Kirikuelu

Lõviosa tänastest eestlastest pole koolis ei usu- ega religiooniõpetust saanud. See muudab nad abituks orienteerumises vanas kunstipärandis ja muusikas.
On ju üle poole sellest sakraalne. Näidake neile kas või «Viimse kohtumõistmise» allegooriat Tallinna raekoja fassaadil seinaorvas ja nad ei oska muud kui nõutult õlgu kehitada.
Parim koht piiblialaste teadmiste kontrollimiseks on Püha Vaimu kirik. See on meie kirikutest ainus, kus on säilinud biblia pauperum – vaeste piibel ehk pildipiibel. Omal ajal, kui piiblistseene maaliti haritud saksa kogudustega linnakirikutesse, oli kombeks igale stseenile ka vastav kirjakoht ära märkida. Ent XVII sajandi keskel, mil Püha Vaimu kiriku vääridele ja pingirinnatistele hakati Sadeleri gravüüride järgi evangeliste, apostleid, Vana Testamendi, evangeeliumide ja apostlite tegude episoode maalima, polnud suurem osa siinse eesti koguduse liikmeist kirjaoskajad. Sellepärast jäeti tekstid ära. Pastor oli see, kes oma jutlustes selgitas, kes on kes ja mis on mis ning milleks.
Omaaegsed eestlased, mitte eriti kõrge sotsiaalse staatusega mehed-naised, orienteerusid kiriku pildipiiblis kindlasti paremini kui meie tänapäevased kirjaoskuse ja kõrgharidusega eesti «vaprad ja ilusad».
Tänapäeval on moes viktoriinid. Püha Vaimu kirikus võiks toredasti mitut moodi viktoriine korraldada. Ka peaaltari, kantsli, vääride, pingirinnatiste, klaasakende, üksikmaalide ikonograafia kohta.
Mina võtaksin teadmiste lakmuspaberiks vaeste piibli. Vaadakem ühtekokku 57 maali. Püüdkem ära tunda igaühe süžee või tegelane. Iga äratundmise eest üks punkt. Kokku on võimalik saada 57 punkti. Kahtlen, kas iga pastorgi on võimeline täiskomplekti punkte koguma, tavalisest koguduseliikmest ja ilmalikest isikutest rääkimata. Ent proovi võiks teha.
Vastavalt kogunevatele punktidele võiks eristada seitset taset: 1–3 punkti – lasteaia tase; 4–5 – 5b klassi tase; 6–15 – keskkooli; 16–30 – humanitaarse kõrgkooli; 31–40 – uskliku ehk humanitaarharitlase; 41–50 – diakoni võikunstiteadlase ja 51–57 punkti – pastori ja piiskopi tase.
Kui viktoriini läbiteinutel napi punktisaagi pärast piinlik hakkab, võib puudujääki eneseharimisega parandada. Spikerdades raamatust «Pildipiibel Püha Vaimu kiriku vääridel» (Tallinn 2005) saab sellega igaüks hakkama.
Aga enne veel kui te end proovile panete, tulge Püha Vaimu kirikusse lähimale kontserdile. Juba neljapäeval, 27. augustil kell 18 on kavas «Põhjala saarte hääled III». Esinevad Villu Veski (saksofon), Tiit Kalluste (akordion) ja Taavo Remmel (kontrabass). Kontsert on tasuta.

Jüri Kuuskemaa

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)