Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Tallinna praostkonnas oli töökas aasta

14.03.2018 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Tallinna praostkonna sinod, mis toimus Kaarli kogudusemajas, möödus positiivses õhkkonnas.
Tiiu Pikkur

Tallinna praostkonna sinodil 6. märtsil kuulati praosti ja muusikatöö koordinaatori aruannet, peapiiskopi ja kaitseväe peakaplani sõnavõttu, saadi ülevaade kristlike koolide hetkeseisust.

Armulauaga palvus oli Kaarli kirikus, teenisid õpetajad Jaak Aus, Kaisa Kirikal ja Alo Martinson (kõne). Sinodi koosolek peeti Kaarli kogudusemajas, juhatas praost Jaan Tammsalu, abijuhataja oli abipraost Arho Tuhkru.
Möödunud 2017. aasta oli Tallinna praostkonnale töökas ja sündmusterohke. Viimsi kirik sai uue oreli, Jaani kirik kauni kellamängu, Nõmme Rahu kirikus sai valmis kapitaalne siseremont, Mustamäe kirikuhoone karp on püsti, Püha Vaimu kirikus valmis Dolores Hoffmanni vitraaž. Saksa Lunastaja koguduse ühe jumalateenistuse ülekannet jälgis Saksamaal üle miljoni televaataja, oli reformatsiooni 500. ja EELK 100. aastapäev, algas Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva tähistamine.

Aasta tegu
Tallinna praostkonnal on kombeks kuulutada välja aasta tegu. Valiku tegemine oli seekord eriti raske, praost Tammsalu sõnul oleks võinud lausa mitu tegu esile tõsta. Ent otsustati siiski ühele kindlaks jääda. Aasta tegu 2017 on Viimsi Püha Jaakobi kiriku uue oreli valmimine. Auhinna, klaasikunstnik Ivo Lille kauni taiese võtsid vastu Viimsi koguduse õpetaja Mikk Leedjärv ja organist Hille Poroson. Tänu tubli töö eest!
Praost Tammsalu võrdles praostkonna töid-tegemisi aastatel 2007 ja 2017, selgus mõndagi huvitavat. Näiteks on kümne aastaga teenistuste arv suurenenud 1000 võrra, liikmesannetajate arv on langenud, kümne aasta jooksul on kaotatud üle tuhande liikmesannetaja. Samas liikmeannetuste üldsumma on suurenenud. Kasvutendentsi näitab ka armulaualiste arv. Kadunud on endisaegade arusaam, et ühest korrast aastas piisab küll.
Rõõmustav on see, et üldiselt kodukülastuste ning haiglas ja hooldekodus olevate inimeste külastuste arv suureneb, kuid on endiselt väga väike ja õpetaja külastus võib esile kutsuda suure imestuse.
Kokkuvõtteks oli suurepärane üllatuste aasta, leidis praost. Reformatsiooni juubeliaasta puhul istutati õunapuid, Harkujärve kiriku juurde rajati lausa kirsiaed. Eelmiste aastatega võrreldes on kasvanud nii ristimiste kui leeritamiste ja laulatuste arv.

Mitmekesine muusikategevus
Praostkonna muusikatööst, mis on Tallinna kogudustes traditsiooniliselt mitmekesine, rääkis juba 11. aastat seda tööd koordineeriv Imbi Laas. Uudisena nimetas temagi Jaani kiriku uhket kellamängu, mida täistundidel esitab 25 kella. Viimsi kiriku 25 registri ja kahe manuaaliga oreli valmimine tõi Viimsi koguduse organistile Hille Porosonile aasta muusiku 2017 tiitli. Mustamäe koguduses alustas tegevust lastekoor ja Peeteli ning toomkoguduses toimuvad Taizé lauludega palvused.
Järjepidevuse märgiks muusikatöös on igal kevadel Nõmme Rahu kiriku aias toimuv praostkonna laulupäev (2017. a koos Lääne-Harju praostkonnaga). Praostkonna koorid laulsid 17. juunil Suure-Jaani vaimulikul laulupäeval ja 21. augustil Haapsalu koraalimaratonil. Esinemisi oli muidugi kaugelt rohkem, kui siia mahtus. Tallinna kirikutes on ka elav kontserttegevus.

Seaduste uuendamine
Üldkiriklikel teemadel rääkides ütles peapiiskop Urmas Viilma, et ees seisab kiriku seaduste ülevaatamine ja uuendamine. Muret teeb, et maakogudused tühjenevad, inimesed kolivad maalt ära. Vaimulike kohad on vakantsed mitmes koguduses.
Kaarli koguduse õpetaja Jaak Aus ütles kristlikest koolidest rääkides, et praegu on koolidel tegevustoetus olemas ja see on hea. Praostkonnas on kaks kooli: toomkoolis õpib 1.–7. klassis 187 ja Kaarli koolis 1.–6. klassis 104 õpilast. Päevakorrale on tõusnud kristliku gümnaasiumi rajamine.
Vaimulike teenimisest kaitseväes rääkis kaitseväe peakap­lan kolonelleitnant Gustav Kutsar. Kaplanid on tegevteenistuses täisajaga tööl ja lähevad erru tavaliselt 55aastaselt. Nii mõnedki jätkavad koguduseõpetajana. Reservkaplanite hulgas on ka Tallinna praostkonna vaimulikke.
Tiiu Pikkur

Tallinna praostkond 2017
11 kogudust
Teenistusi 2629
Armulauale võeti 44 838
Ristiti 456
Leeritati 355
Laulatati 92
Maeti 332

Teemad:

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)