Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Tallinna praostkonnal oli hea aasta

03.06.2020 | | Rubriik: Uudised
Niimoodi hajutatult, nagu nüüd kombeks, istusid Tallinna praostkonna sinodilised Jaani kirikus. Tiiu Pikkur.

Tallinna praostkonna sinod sai teoks kaks kuud esialgsest plaanist hiljem – kolmapäeval, 27. mail Tallinna Jaani kirikus.

Sinodi avas armulauaga palvus, kus teenisid peapiiskop Urmas Viilma ja Viimsi Püha Jaakobi koguduse õpetaja Mikk Leedjärv. Koosolekut juhatas Tallinna praostkonna praost Jaan Tammsalu, abijuhatajad olid praostkonna nõukogu liikmed Meelis Pirn ja abipraost Arho Tuhkru.

Tallinna praostkonna kogudustes tehakse palju ja südamega tööd. Praost Jaan Tammsalu ütles, et sellest võib ainult rõõmu tunda. Võrreldes kahte viimast aastat on annetajaliikmete arv kasvanud kokku 32 võrra, tõus on üheksas ja langus kolmes koguduses. Ametitalituste osas valitseb stabiilsus.

Kogudustes toimus

Koguduseti leidsid äramärkimist mitmed tublid tegemised ja arengud. Harkujärve kirik on saanud koguduse omaks ja mitu perekonda on laenust priid. Seda tänu kirikuvalitsuse heldele otsusele.

Jaani koguduse suurim rikkus on head töötegijad ja vabatahtlikud abilised.Neid on koguduses palju ja nende arv on pidevalt suurenenud. Jaani kiriku avariiohtlik tornikatus sai remonditud.

Nõmme koguduses on endiselt kaasa teenimas suur hulk ilmiktöötegijaid. Koguduse õpetajal Ove Sanderil läks palju aega ja energiat diakooniahaigla probleemide lahendamisele. Tal on käsil ravi- ja hoolekandeasutuste peakaplani ametikoha ülesehitamine.

Mustamäe kogudus kolis uude kirikusse, mis päris valmis veel ei ole. Uus kirik on toonud koguduse juurde ka uusi inimesi. Tänu konsistooriumi otsusele eraldada Niguliste kiriku tagasitaotlemise loobumise eest saadud miljonitest väga suur osa Mustamäe kiriku ehituseks, liikus Mustamäe kiriku ehitus väga suure sammu edasi.

Peeteli kogudusele oli aasta 2019 keeruline. Alo Martinsoni pikk eemalolek tekitas olukorra, kus kogudust käisid teenimas erinevad vaimulikud: Aare Luup ning Nõmme, Kaar­li ja Jaani koguduse vaimulikud. Kogudus valis endale 10. oktoobril 2019 õpetajaks Aare Luubi, kes leiab, et koguduse­elus tuleb ette võtta muudatusi ja sotsiaalkiriku kuvand asendada kiriku kuvandiga. 

Püha Vaimu kogudus jätkab mitmekeelset teenimistööd ja tegutseb laial rindel. Rootsi-Mihkli kogudus annab teada, et esmakordselt oli suvel kahel nädalal avatud Naissaare Püha Maarja kabel, kus oli palju külastajaid. Saksa Lunastaja koguduses tehakse mitmekülgset tööd. Toimub ka traditsiooniline mardipäeva rongkäik, mille raames kuulatakse Püha Martinuse lugu. Soome koguduses on jätkuvalt populaarsed jõuluaegsed üritused.

Toomkoguduse eelmise aasta sündmuste hulgast väärib esiletoomist koostöös Tallinna Toomkooliga peetud ajalookonverents „Kool ja kirik käsikäes – Toomkool 700“. EELK Toetusfond kinkis kogudusele tiibklaveri. Kogudus võttis vastu Taani kuninganna Margrethe II. Nigulistest loobumise kompensatsioonist eraldati toomkogudusele kaks miljonit kapitaalse siseremondi jaoks. 

Toompea Kaarli koguduse oluliste sündmuse hulgas on õpetaja Jaak Ausile Tallinna teenetemärgi andmine ja kuldristi üleandmine, koguduse nelja koori ja ühe ansambli osavõtt XVII üldlaulupeost ning Kaarli kooli maja ehituse algus. Viimsi kogudus sai oma kirikuhoone omanikuks. 2019. aastal täitus 25 aastat koguduse asutamisest.

Tubli muusikatöö

Tallinna praostkonna muusikatöö koordinaator Imbi Laas tegi praostkonna muusikatööst traditsiooniliselt põhjaliku ülevaate, mille lõpetas oma ameti üleandmisega uuele koordinaatorile, kelleks on Peeteli koguduse muusikajuht Eve Padar.

Tallinna praostkonna muusikaelu on ikka olnud vilgas: kirikutes on palju kontserte, osaletakse jumalateenistustel jpm. Aastaid on juuni alguses kombeks olnud pidada Nõmme kirikuaias ühist laulupäeva, mis sel aastal kahjuks ära jääb. Traditsiooniks on ka advendiküünla süütamisel Raekoja platsis laulmine. Eelmisel aastal valmistati hoolega ette 2020. aasta vaimuliku laulupeo, mis nüüd on edasi lükatud, repertuaari. Praostkonna muusikatöö on kõrgelt hinnatud.

Aasta tegu

Praostkonna aasta teoks 2019 kuulutati Tallinna Jaani kiriku 2019. aasta remondid: torni avariiohtliku olukorra kiire likvideerimine, torni ja fassaadide remondid, kiriku uue piksekaitse ja maanduse paigaldamine, kahe akna restaureerimine ja nendesse Dolores Hoffmanni vitraažide paigaldamine.

Peapiiskop Urmas Viilma pidas sinodilistele ettekande piiskoppidest ja piiskopkondadest. Teema üle on arutletud kirikukogul ja see vajab jätkuvalt selgitamist. Piiskopkondade loomine oli päevakorral juba enne II maailmasõda ja tuli taas esile 1990ndatel. 

Praost Tammsalu tänas praostkonna vaimulikke, muusikuid ja kõiki töötegijaid, kes aitavad kaasa praostkonna heale toimimisele. Sinodi lõpupalve pidas abipraost Arho Tuhkru

Tiiu Pikkur

Tallinna praostkond

12 kogudust

2019. aasta:

5194 annetajaliiget 

366 ristiti

301 leeritati

96 paari laulatati

337 maeti

Teemad:

Heitke kõik oma mure Tema peale, sest Tema peab hoolt teie eest. (1Pt 5:7)