Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Tallinna praostkonna elav ja ilus aasta

20.04.2016 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Ja aasta teo tiitli sai toomkoguduse Katedraali ansambel! Vasakult: ansambli juht Tommi Nikki, liige Raul Arras ja praost Jaan Tammsalu. Tiiu Pikkur

Tallinna praostkonna sinod peeti 14. aprillil usuteaduse instituudis.

Avajumalateenistus oli Püha Vaimu kirikus. Teenisid piiskop Einar Soone, õpetajad Gustav Piir, Mårten Andersson (jutlus) ja Eha Kraft, pühakirja luges Peep Mühls, organist oli Kristiina Hoidre.
Sinodilised said seekord olla tunnistajaks ühele uuele tavale. Nimelt kuulutati esmakordselt välja Tallinna praostkonna aasta tegu. Tugevate konkurentide hulgast valis praostkonna nõukogu välja ja pärjas aasta teo tiitliga Tallinna toomkoguduse Katedraali ansambli ning nende korraldatavad sõna ja muusika õhtud. Katedraali ansambel on esinenud ka väljaspool kirikut, näiteks Viru folgil ja Harku vanglas.
Tunnustusega koos anti aasta teo laureaadile klaasikunstnik Ivo Lille kaunis teos. Praost Jaan Tammsalu rõhutas, et see ei ole rändauhind, vaid jääb laureaadile alatiseks. Praost julgustas kogudusi juba aegsasti mõtlema, keda esitada aasta teo kandidaadiks. Hea tegu väärib alati kiitust!

Ristimisi ja matuseid rohkem
Praostkonna tööst ülevaadet tehes märkis Tammsalu, et 2015. aastal oli ristimiste, matuste ja koduste armulaudade arv suurem kui 2014. aastal. Kõige suurem langus oli leeritatavate üldarvus. Rõõmustav on ka koduse armulaua kordade arvu tõus.
Mõned märksõnad koguduseti. Nõmme Rahu kogudus on alati tuntud olnud erakordselt hea osavõtuga jumalateenistusest ja kiriklikust elust. Kõik talituste numbrid suurenesid, ka matusetalituste arv. Tuleb tänulik olla, et kasvas nende arv, kes eelistasid kiriklikku ärasaatmist ilmalikule.
Jaani koguduses oli ilus aasta. Mitmed asjad said paremasse korda. Kiriku tornikellad ja ajanäitaja on korras. Kaarli koguduses käis ettevalmistus oreli remondiks. Noortetöö on elavnenud. Peeteli koguduses ja Harkujärve kirikus on teenistuste arv oluliselt kasvanud.
Püha Vaimu kogudus arendab Lasnamäe osakoguduse tööd eesmärgiga moodustada nii eesti kui vene keelt kõnelev kogudus. Rootsi koguduses on eriti suviti palju üritusi. Naissaare kirikus oli esimene sõjajärgne laulatus. Saksa kogudus on jätkuvalt kasvamas. Kogudus ostis endale ruumi Kalamajas. Soome kogudusel on aktiivne muusikatöö. Koos Soome seltsidega Eestis arendatakse turismitööd.
Toomkogudusele andsid tooni peapiiskopi ja piiskoppide pühitsemised, samuti Maarjamaa-aasta üritused. Viimsi koguduse elu on aktiveerunud, toimuvad naistehommikud ja meesteõhtud. Mustamäe koguduse aasta märksõnadeks on vabatahtlikud, diakoonia ja külaliste vastuvõtmine. Väikesel kogudusel on 35 vabatahtlikku töötajat. Liigutakse kirikuhoone ehitamise suunas.

Õnnestunud suurüritused
Praost Tammsalu sõnul on praostkonna suurüritused jätkuvalt hästi õnnestunud ja rahvarohked. Praostkonna muusikasekretär Imbi Laas on olnud väga hea organisaator. I advendi suur kontsert Jaani kirikus ja Nõmme Rahu kiriku aias toimuv praostkonna laulupäev on läinud väga hästi korda. Hästi töötab ka kooridevahetuse pühapäev.
Praostkonna tehtud suure reede ristirännak on rahvarohke. «Rõõmu teeb see, kui hästi käivad koos praostkonna vaimulikud ja muusikud. Õhkkond Tallinna praostkonnas on hea,» võttis praost olukorra kokku.
Sinod kinnitas eelarve täitmise aruande ja võttis vastu käesoleva aasta eelarve. Praostkonna revidendi Jüri Ehasalu sõnul on praostkonnas rahaasjad korras.
Piiskop Einar Soone kiitis koguduste ja praosti aruandeid, kus kõik oluline on välja toodud. Piiskop tunnustas uut ettevõtmist – aasta teo väljakuulutamist ja avaldas kogu kirikuvalitsuse nimel tänu selle teo eest. Soone kutsus kõiki üles senisest aktiivsemalt leidma kanaleid, kus oma sõnumeid edasi anda, sealhulgas sotsiaalmeediat kasutama. «Julgustan kogudusi olema väljapoole avatud, kuid selleks on vaja ka sisuliselt kasvada,» oli piiskopi sõnum.
Õpetaja Matthias Burghardt pidas sinodilistele huvitava ettekande luterluse ajaloost ja tänapäevast, samal teemal peeti ka arutlusringi.
Tiiu Pikkur

Tallinna praostkond 2015
11 kogudust
5185 annetajaliiget
30 muusikakollektiivi
526 ristimist
357 leeritamist
101 laulatust
678 kodukülastust
345 matust

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28)