Esileht » Online » Online artiklid »

Tallinna Piiskopliku Toomkiriku jumalateenistus 7.06.20

06.06.2020 | | Rubriik: Online artiklid

Selle pühapäeva teema on kolmainus Jumal ja on Kolmainupüha. Toomkirikus on see ühtlasi ka leeripüha ja leerilapsed liidetakse meie kogudusega.

Leerilapsed teenivad jumalateenistusel kaasa kirjakohtade lugemisel kui kirikupalves.

Pühapäeval, 7. juunil  toimub armualuaga jumalateenistus nii netikirikus ülekandena, kui avatud kirikuna kell 11.

Netikiriku link on siin

Info leiate koguduse kodulehelt.

Teenivad: peapiiskop emeeritus Andres Põder, õpetaja Arho Tuhkru,  abiõpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu, kantor Veljo Reier, leerilapsed.

Kolmainupüha päevasalm on: „Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema au!“ Jesaja 6:3

Pühakirja lugemised:

Koguja 8:16–17  Jumala mõistetamatud teod

Efeslastele 4:1–6  Üks Issand, üks usk, üks ristimine

Johannese 15:1–10  Jeesus on tõeline viinapuu

Koguduse laulud:

Alguslaul         302           Oh võtkem Jumalat

Päevalaul         138           Halleluuja! Kõik Isale

Jutluselaul        232          Taevane Isa, meil ühenda mõtted ja meeled

Leerilaul          134           Püha Vaim puuduta mindki

Korjanduslaul  355 a        Ligidal on Jumal   

Lõpulaul            142           Püha, püha, püha 

Toomkiriku jumalateenistus 7.06.20


Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)