Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Tallinna kogudustes tehakse palju ilusat tööd

22.03.2019 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Praost Jaan Tammsalu tänas kõiki, kes oma tööd hoole ja ustavusega teevad.
Tiiu Pikkur

Sinodihooaja avas sel aastal Tallinna praostkond, pidades oma koosoleku 14. märtsil Nõmme Rahu kirikus.

Armulauaga palvusel teenisid peapiiskop Urmas Viilma, Nõmme koguduse õpetajad Ove Sander (kõne) ja Toivo Treiblut ning diakon Marek Alveus, organist oli Imbi Laas.
Sinodil tehti kokkuvõtteid möödunud aastast, kuulati peapiiskopi mõtteid ja valiti järgmiseks neljaks aastaks praostiks tagasi senine praost Jaan Tammsalu. Samuti tehti teatavaks praostkonna aasta tegu. Sinodit juhatasid praost Tammsalu ja Nõmme koguduse juhatuse esimees Meelis Pirn.

Rõõmud ja mured
Jaan Tammsalu andis ülevaate praostkonna töödest, jagades nii rõõmu kui ka muret. Kiita said vaimulikud ja ilmiktöötegijad, kogudustes on tehtud palju ilusat tööd. Rõõmu teeb mitme uue vaimuliku lisandumine, Kaarli lasteaia, Toomkooli ja Kaarli kooli hea käekäik. Palju erinevaid uusi algatusi on teoks tehtud.
Mitu pühakoda ja orelit on paremasse korda saanud. Viimsi kirikul on uus orel, Jaani kirik sai kellamängu ja kirikualuse maa omanikuks, Kaarli on kaunilt restaureerinud oma suure pühakoja ja võimsa oreli ning paigaldanud kaks vitraažakent. Toomkogudus on saanud oma auväärse kiriku omanikuks ja loodab riigi abiga kiriku paremasse korda saada. Püha Vaimu kirik sai reformatsiooniteemalise vitraaž­akna jne.
Ent praostil oli ka muretsemiseks põhjust: „Olen vahel veidi mures, kas me ikka teame, mida teeme, kui luterliku kiriku harjumuspärasuse uute asjade või teistele konfessioonidele omase vastu välja vahetame. Linnas on neil, kes oma kiriku liiga suurte muutustega kaasa minna ei taha, võimalik küll kogudust vahetada, kuid kahjuks paljud ei vaheta, vaid lähevad hoopis ära. Kes meist vastutab selliste minemiste ja pettumuste eest? Olen kindel, et Tallinnas on igal inimesel võimalik valida paljude erinevate konfessioonide vahel ja meil pole vaja kopeerida teisi.“
Tammsalu lisas, et talle meeldivad nii mõnedki põhjendatud muudatused, kuid pole vaja, et Eesti Evangeelne Luterlik Kirik talle omase näo kaotab.

Usaldusväärne töö
Praost tänas kõiki vaimulikke ja töötegijaid: „Kõik see hea ja ilus ja vajalik, mida tehakse kogudustes, kaasvaimulike ja peapiiskopi ning paljude teiste toetus on pannud mind seda teenimise tööd tegema rõõmuga.“
Praostkonna muusikatöö juht Imbi Laas tänas samuti nii oma kolleege kui ka vaimulikke. Praostkonna muusikatöö on traditsiooniliselt heal tasemel, mitmed koorid valmistuvad osalemiseks suvisel üldlaulupeol, käivad ettevalmistused 2020. aasta vaimulikuks laulupeoks.
Praostkonna revident Jüri Ehasalu märkis aruandes, et raamatupidamist peetakse usaldusväärselt ja asjatundlikult.
Peapiiskop Urmas Viilma jagas sinodilistega mitmeid mõtteid. Ta leidis, et noori tuleks kaasata kiriku juhtimisse, sinodi ja kirikukogu saadikute hulgas peaks olema tulevikus kindlasti esindatud noored.
Teiseks tõstatas peapiiskop n-ö nähtamatu kiriku teema – need on inimesed, kes pühapäeviti kirikus ei käi, ent on siiski kursis kirikus tehtavaga, olgu raadio- või veebijumalateenistuste kaudu. Ta märkis, et see osa on praegu kiriku statistikast väljas. Paavst Franciscuse visiiti meenutades rõhutas Viil­ma, et oikumeeniline koostöö on Eestis heal tasemel, kuid mõelda tuleks, kuhu ses vallas edasi areneda. Peapiiskop julgustas vaimulikke kohalikes lehtedes rohkem sõna võtma.

Aasta tegu
Praostkonna valimised möödusid üksmeele tähe all. Praostiks valiti Jaan Tammsalu, abipraostiks Arho Tuhkru, revidendiks Jüri Ehasalu ning praostkonna nõukokku Meelis Pirn, Liia Nikiforov ja Riivo Sinijärv, ameti tõttu kuuluvad sinna Jaan Tammsalu ja Arho Tuhkru.
Praostkonna aasta tegu 2018 on Rootsi-Mihkli koguduse Naissaare Püha Maarja kabeli taaspühitsemine 18. augustil 2018 peapiiskop Urmas Viilma poolt, Rootsi kroonprintsessi Victoria ja prints Danieli osavõtul.
Tiiu Pikkur

Tallinna praostkonna kogudused
Harkujärve, Jaani, Kaarli, Mustamäe Maarja-Magdaleena, Nõmme Rahu, Peeteli, Püha Vaimu, Rootsi-Mihkli, Saksa Lunastaja, Soome Püha Peetruse, Toomkogudus, Viimsi

Teemad:

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)