Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Tallinna Jaani kirikus anti kümnele tublile töötegijale tänurist ja märk

15.12.2009 | | Rubriik: Kirikuelu, Uudised

Jaani kogudus austas oma tublisid töötegijaid teenetemärgi ja -ristiga.Foto: Jaan VirakTallinna Jaani koguduse 142. aastapäevale pühendatud pidulikul jumalateenistusel jagati Tallinna Jaani kirikus kümnele tublimale töötegijale tänurist ja -märk.
Suur linnakogudus, kus tavapühapäevalgi tuleb teenistusele 500–600 inimest, oli möödunud pühapäeval pidulikest koguduseliikmetest ekstra tulvil, lisaks väliskülalised sõpruskogudustest Soomest ja Norrast. Armulauda oli jagamas seitse vaimulikku ning neid abistamas neli koguduse juhatuse ja nõukogu liiget.
Koguduse oma õpetajate Jaan Tammsalu, Arne Hiobi ja Eve Kruusi kõrval teenis jutlusega kaasa Mikkele toomkiriku praost Ilkka Paukkala, kes kauaaegse Eesti sõbrana on ära õppinud ka meie keele. Äsjase remondi läbi teinud orelitel oli ametis koguduse organist Tiia Tenno. Võimsalt laulis koguduse ühendkoor.
Pärast jumalateenistust esitles kunstnik Tiina Puhkan uut gobelääntehnikas valmistatud altaripõlle. See on kunstniku ja kahe koguduseliikme ilus kingitus koguduse ja kiriku sünnipäevaks. Kunstniku järgmiseks tööks on kantslikatted. Ka nende jaoks on annetused juba olemas.

Kümme tublimat said tunnustuse
Lõppev aasta läheb Jaani koguduse ajalukku märksõnaga orel: kooriorel sai juurde uue registri, restaureeriti ja täiustati suur orel ja altaritagune kajaorel. See ei ole sündinud iseenesest, vaid on paljude tublide inimeste ühise jõupingutuse vili. Kümme töötegijat leidsidki jumalateenistusele järgnenud koosviibimisel erilise äramärkimise, koguduse juhatuse esimees Peeter Grossberg riputas neile õpetajate tänusõnade saatel kaela kodukiriku sümboolikaga hõbedase kaelaristi. Märgiks, et kogudus on nende panust kõrgelt hinnanud.
Väga korraliku töö eest orelite ehitaja ja restaureerijana sai tänumärgi nr 15 Martin ter Haseborg. Kannatlikkuse ja hea panuse eest orelifondi juhatamisel anti tunnustus Toomas Siitanile. Ka orelifondi aseesimees Andres Uibo, kes koguduse juhatuse hinnangul on palju oma aega ja energiat orelifondi töösse pannud, sai aumärgi.
Rühm koguduseliikmeid esitas tänumärgi kandidaadiks organist Tiia Tenno, kes orelifondi juhatuse liikme ja koguduse muusikatöö juhina on teinud palju ilusat mõlemas töölõigus. Vaike Särakit, kellele kuulub tänurist ja -märk nr 19, tunneb kogudus koorilaulja ning orelifondi ja koguduse raamatupidamise korrasoleku eest vastutajana.

Kogudus toetub vabatahtlike panusele
«Naine, kelle panus kiriku siseremondi ja orelite projekti on olnud väga suur. Võin julgelt öelda, et kui tema ei oleks teinud oma ilusat osa, ei oleks meil täna ei remonditud kirikut ega oreleid,» sõnas Jaan Tammsalu, andes üle tunnustust koguduse juhatuse liikmele ja orelifondi tegevjuhile Marit Maripuule. Maripuu, kelle kandidatuuri esitasid koguduse vaimulikud ja tänumärgi saajate hulka valis koguduse nõukogu, sai enda tunnustamisest teada vahetult enne autasu saamist ning see oli talle tõeliseks üllatuseks.
Tänumärgi sai lastekoori dirigent Maris Lend. Tunnustati ka tublisid vabatahtlikke, kes on võtnud oma südameasjaks mitmed koguduseelu töölõigud. Tänumärgi said vabatahtlikus töös silma paistnud Katrin Oidjärv ja Johanna Siirmann.  
Vaike Mölderi, kes üle 15 aasta on käinud omast vabast tahtest ja ajast regulaarselt kirikut koristamas ja kelle eestvedamisel on tehtud diakooniatööd, esitas tänumeene saajaks grupp koguduseliikmeid. 84aastane vanaproua tunnistas Eesti Kirikule, et hindab kõrgelt koguduse tähelepanuavaldust: «Terve pere, lapsed ja lapselapsed on koos minuga rõõmsad. Tütar vaatas Internetist isegi järele – tänurist on ikka väga suur tunnustus.»
Proual on 4 last, 12 lapselast ja 9 lapselapselast, kes kõik on kirikuinimesed. Ta on jätkuvalt aktiivne koguduseliige ning püüab lisaks pühapäevastele jumalateenistustele jõuda käsitööringi ja diakooniarühma. Veel praegu on tal vabatahtliku diakooniatöötegijana kolm hoolealust, kellel ta regulaarselt abiks käib. «Kui praegu koristavad kirikut 10–20 inimest, siis omal ajal tegime seda kolmekesi. Ja millised head töötingimused on tänapäeval, lausa lust toimetada,» võrdleb ta erinevate aegade olusid.

Kenast tavast hinnatud traditsioon
Tallinna Jaani koguduse numereeritud tänumärke antakse välja teist aastat. Idee autor ning matriitsi ja esimeste märkide rahastaja oli koguduse liige Urmas Karileet, keda kogudus eelmisel aastal ka ära märkis. Tegemist on heraldik Priit Herodese kujundatud kauni hõbedast ristikujulise kaelaehte ja kotkakujulise rinnamärgiga. Jaani kirik on evangelist Johannese kirik, seepärast kasutatakse nii tänuristil kui -märgil Johannese sümboolikat.
Tänuristi ja -märgiga soovitakse tunnustada neid, kes on teinud oma koguduse ja kiriku heaks midagi suurt või kes oma pikaajalise ustava teenimisega on panustanud koguduse arengusse ja kestmisse.
Kandidaate saab esitada grupp koguduseliikmeid, koguduse juhatus ja vaimulikud. Valiku teeb 33-liikmeline nõukogu.  

Liina Raudvassar

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)