Esileht » Pühapäevaks » Jutlus »

Talentidest tänapäeval

13.08.2003 | | Rubriik: Jutlus

Mt 25:14–30
Kristuse ajal oli talent rahaühik. Sellest talendist Kristus kõnelebki, kuigi see talent pole Tema tähendamissõnas peamine. Peamine on hoopis midagi muud – see, mis talentidega toimub, ja see, kuidas keegi talentidega ümber käib.
Tänapäeval tähendab talent midagi muud. Sõnaraamatust võime selgelt lugeda: talent on vaimuanne.
Igaühes meis on oma talent. Mõnes viis korda suurem kui teises, nii nagu see oli ka Kristuse tähendamissõnas. Mis me oma talentidega teeme?
Talent on taeva kingitus. Selles pole kahtlust. Peaksime Piibli järgi olema head sulased ja talente kasvatama. Mitte mingil juhul neid maha matma, siis oleksime Jeesuse jutluse järgi väga halvad sulased. Ülekantud tähenduses on Taeva poolt meile kõige suuremaks talendiks antud meie elu. Kuidas me seda talenti hoiame ja kasutame?
Õppigem seejuures Jeesuselt ja toimigem Tema õpetuse kohaselt. Kasutage-suurendage seda tähtsamast tähtsamat talenti, et selle väärtus mitmekordistuks. Talendi andja nõuab meilt kord aru, kuidas oleme käitunud, elanud. Milliseks on kujunenud meie valduses oleva talendi uus väärtus?
Teiseks tähtsaks talendiks on meie tervis. Ka sellesse peame suhtuma kui meie kätte usaldatud suurde varandusse. Halb ja hukkamõistu väärt on, kui me selle talendiga käime ümber hoolimatult, pillavalt.
Aga mis joomine, narkootikumide tarvitamine, asjatud riskid siis muud ongi kui mõtlematu raiskamine, kõige hea ja ilusa hävitamine. Kirjandus, kunst, helilooming, ehitus ja arhitektuur, leiutustegevus – see kõik eeldab talente. Talente ja tööd. Isegi igapäevase argielu elamisel on talenti tarvis. Kodus, koolis, tööl – igal pool.
Kas usk on ka talent? Ühest küljest see nagu oleks nii. Ja isegi rohkem: usk ühendab talente, liidab neid, valgustab neid, on talentide talent. Teisalt jälle peaks usk olema nagu vabariigi president, kes seisab eemal erakondadest ja nende maajagamistest, ühendab erinevaid jõude ja pooli, liidab neid ühtsemaks.
Jah, usk ja talent – need mõlemad on tõepoolest taevakingitus. Mõtelgem sellele ja mõistkem ning hinnakem seda.
Ajaloolised rahaühikud talendid on ammu kadunud. Jumala armust antud talendid elavad edasi. Kasutagem siis meile antud taevaseid talente õigesti ja hästi. Nõnda, nagu Jeesus õpetas.
Kalev Raave, emeriitõpetaja

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)