Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Täiskasvanute piiblikursus Misjonikeskuses

27.01.2016 | | Rubriik: Teated

VEEL ON VABU KOHTI!!!​
Alates 29. jaanuarist alustab Misjonikeskus täiskasvanute piiblikursuse teise hooajaga. Sihtgrupiks on huvilised 26. eluaastast, kes soovivad süsteemselt läheneda piibliõppele, tugevdada usuelu ning vaimselt kasvada.
Kokku saadakse kord kuus reedest laupäevani jaanuarist novembrini Põltsamaa kiriklas. Juunis ja juulis on vaheaeg. Üheksal korral kuulatakse loenguid, osaletakse rühmatöödes, vestlusringides ning ollakse palveosaduses.
Jaanuar (29.–30.1.) – Religiooni mõiste ja arengusuunad.
Veebruar (19.–20.2.) – Piibel. Piibliraamatu kujunemine, jaotus.
Märts (25.–26.3.)– Jumal. Mida Piibel ütleb Jumala kohta?!
Aprill (29.–30.4.) – Jeesuse maapealne elu. Jüngerlus.
Mai (27.–28.5.) – Jeesuse õpetus + algkristlus.
Lektorid on usuteaduse instituudi ja Tartu ülikooli õppejõud Jaan Lahe, Arne Hiob, Vallo Ehasalu, Kaido Soom, Eenok Haamer jpt.
Kogunetakse reedel kl 19 õhtusöögiks laua taha, kus ühises vestlusringis jagatakse muljeid kursusevahelisest ajast. Veel õhtul toimub nn ööseminar kaasamõtlemiseks ja ühiseks aruteluks. Teema valikul lähtutakse järgneva päeva peateemast. Järgneb õhtupalvus.
Laupäeval on kolm 1,5tunnist loengut. Teise päeva programm lõpeb ​missaga. Koju suundutakse kell 16.
Kogemustest võib öelda, et loengud ning osaduses viibimine on andnud osalejatele tunnetatava annuse Püha Vaimu väge. Lisaks aitavad uued ja sügavamad teadmised Piiblist tugevdada vaimset vundamenti.
Osavõtumaksu makstakse ühe kuu kaupa – 35 eurot kuus. Kokku​ 9×35=315.​
Huvilised võiksid paluda toetust oma koguduselt, seda muidugi juhul, kui ollakse valmis saadud teadmisi rakendama oma kodukoguduse elu aktiviseerimiseks. Kursusele registreerimine projektijuhi Kalle Kõivu aadressil kalle.koiv@eelk.ee  28. jaanuarini.
​Kohalkäimist on võimalik alustada ka veebruarist! ​Lisainfo telefonil 501 2325.

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)