Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Täiendusõppe kursus lastetöö tegijatele ja õpetajatele

13.06.2012 | | Rubriik: Teated

Usuteaduse instituut kutsub 24. augustil osalema täiendusõppe kursusel «Lapse usuline areng eelkoolieas ja varases koolieas».
Koolitus on mõeldud koguduste lastetöö tegijatele, lasteaia- ja algklassiõpetajatele, koolitusel käsitletakse lapse usulise arengu käiku ja seda mõjutavaid ning kujundavaid tegureid. Kuna usuline areng on lahutamatult seotud lapse üldise arenguga, siis tuleb juttu intellektuaalsest, moraalsest ja emotsionaalsest arengust, maailmapildi ja jumalapildi kujunemisest, kriitilistest perioodidest arengus, arengu toetamise võimalustest ning viisidest.
Näidete varal otsitakse häid viise usuliste ja kõlbeliste põhimõtete eakohaseks edasiandmiseks, et kujuneks tugev alus edasiseks usuliseks arenguks läbi kogu elu. Kursuse viib läbi kauaaegne pühapäevakooliõpetaja, psühholoog ning  pedagoogikamagister Meeli Tankler.
Koolitus algab kell 10, osalustasu 6 eurot sisaldab lõunasöögi ja koolitusmaterjalid. Info ja registreerimine 16. augustini tel 553 0399 või aadressil kerstin.kask@eelk.ee.

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)