Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Täiendusõppe kursus „Konflikt ja lepitus”

03.11.2021 | | Rubriik: Teated

Reedel, 5. novembril toimub usuteaduse instituudis Tallinnas algusega kl 10.15 koolitus, mille viib läbi religiooniantropoloog, saatejuht ja koolitaja Jaanus Kangur (aasta koolitaja 2019 ja 2020).

Koolituse eesmärk on arendada konflikti lahendamise oskust ning mõtestada seda kiriku ühe ühiskondliku ülesandena.

Kursuse raames käsitletakse

*Konflikti tekkimise mehhanisme ja õpitakse neid analüüsima. Seejuures toetutakse mh Friedrich Glasl`i nn konflikti eskalatsiooni trepimudelile, konflikti kui omandi käsitlusele (Nils Christie kontseptsioon) jm.
*Konflikti lahenduse eri viise, tutvutakse taastava õiguse, läbirääkimise ja meditatsiooni peamiste põhimõtetega. Vaatluse alla tuleb seejuures ka suuremate rühmade lepitamine ning rahvusvahelised lepituse ja läbirääkimise mehhanismid, sh positiivse rahu kontseptsioon.
*Religiooni ja usu vahekorda inimestevahelise ning ühiskondliku rahu ja lepitusega ning uuritakse, milline on rahu piibellik kontseptsioon. Lisaks vaadeldakse, mis on ühist mõistetel „shalom”, „ubuntu” ja „whanaungathanga”.

Koolituse läbinu

* tunneb konflikti tekkimise ja lahendamise mehhanisme,
*mõistab kristliku usu seost rahutegemisega,
*tunneb kristlike rahutegijate panust ühiskondlikku lepitusse.
Koolitusel kasutatavad meetodid: lühiloeng, rühmatöö ja näidisjuhtumite analüüs.

Osalustasu on 50 eurot (sisaldab ka lõunasöögi). Registreeruda hiljemalt 3. novembri keskpäevaks.

Info: Kerstin.Kask@eelk.ee või tel 553 0399.

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)