Esileht » Uudis » Uudised »

Täiendusõpe õpetajatele

22.08.2012 | | Rubriik: Uudised

Veel on vabu kohti 29. augustil Tartus algavale kursusele «Usundiõpetuse õppekava – paberilt ellu», mis on mõeldud kooliõpetajatele religiooni teemade käsitlemiseks uute üldhariduskooli õppekavade raames.
Osalemine on õpetajale tasuta, koolitust rahastatakse Euroopa sotsiaalfondi meetme «Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine» alameetme «Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus» vahenditest.
Lähem info ja registreerimine tel 553 0399 (Kerstin Kask) või e-post: kerstin.kask@eelk.ee.
Projektijuht Kerstin Kask selgitab, et programmi eesmärgiks on luua eeldused usundiõpetuse õpetajate ainealase pädevuse arendamiseks ja gümnaasiumi riikliku õppekava kasutuselevõtuks. Et usundiõpetus on 2010. aastal vastu võetud riiklikus õppekavas valikainena korralise koha leidnud, on Kerstin Kase hinnangul suur samm edasi aine tuleviku kindlustamiseks. «Riikliku õppekava välise aine õpetamise arendamiseks sellest meetmest toetust poleks saanud,» toob ta praktilise näite, kinnitades, et nimetatud asjaolu on tunnistuseks sellestki, et Eesti riik tunnustab usundiõpetust.
Selles, et noor inimene suudaks dünaamiliselt muutuvas maailmas tegus ja õnnelik olla, on koolil suur roll kanda. Maailmas toimuva mõistmiseks ei piisa enam ajaloost ega ühiskonnaõpetusest, nendib Andrei Hvostov (Eesti Ekspress, 9.08), lõpetades oma kirjatöö märkusega, et tekkivaks usumaailmaks oleme väga halvasti ette valmistatud. Maailmas palju ringi käinud Tiit Pruuli nimetab (Arter, 18.08) käesoleva sajandi olemuslikuks sisuks mitte teaduse või tehnoloogia arengut, vaid suhtumist religiooni. Küsimus usust on olulise tähtsusega, rõhutab ta.
Usundiõpetusele, mille ülesandeks ongi ju aidata märgata religiooniga seotud märke ning nende kontekstuaalset tähendust, on nõudlust. Kuidas seda võimalikult tulemuslikult teha, sellele keskendub ülaltutvustatud täiendusõppeprogramm.
Liina Raudvassar  

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)