Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Täienduskursus usuteaduse instituudis

25.10.2017 | | Rubriik: Teated

Täienduskursus „Leinava pere hingehoidlik toetamine” toimub kolmel korral instituudi ruumes Tallinnas Pühavaimu 6. Kursuse viib läbi vaimulik, hingehoidja ja perenõustaja Naatan Haamer.
Koolitus keskendub leina teemadele uurides leinaperioodi ja leinajate toetamist peresüsteemi erinevatest vaatenurkadest lähtuvalt. Lein on elu mitmekesiste kaotuste loomulik tagajärg, millele ei ole alati lihtne leida toimetulekuks vajalikku toetust. Abistamise võimaluste mõistmine algab leinaja olukorra mõistmisest. Kursus aitab mõtestada leinaprotsessi ja selles viibiva inimese maailma.
Õpitakse tundma toetamise peamisi põhimõtteid ja arusaamu. Koolitusel on lisaks teoreetiliste teadmiste ja praktiku kogemuste jagamisele olulisel kohal iga osaleja enesereflektsioon. Selline teema uurimine aitab leinakogemuse mõistmisel jõuda sügavama arusaamani läbi isikliku kogemuse mõtestamise. Leina kui kaotusi raviva ja inimelu sügavusi puudutava protsessi uurimine võiks olla iga abistaja jaoks tähtis.
Kursus koosneb kolmest osast.
03.11.2017 Leinaprotsess ja toetus leinas olevale perele.
23.11.2017 Leinav laps ja lapse toetamine.
15.12.2017 Leinagruppide läbiviimise põhimõtted.
Koolituse algus kell 13.15 ja lõpp kell 19. Registreeruda hiljemalt 1. novembriks.

Osalustasu 45 eurot maksta EELK Konsistooriumi kontole EE401010220203776228, selgitusse „täienduskoolitus lein“ ja osaleja nimi.

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)