Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Tähistame reformatsiooni 500. aastapäeva!

07.10.2015 | | Rubriik: Kirikuelu

Aastal 2017 möödub 500 aastat reformatsioonist.

Seda järgnevatel aastatel tähistades soovime muuta kirikut nähtavamaks ning suurendada teadlikkust sellest, kuidas reformatsioon on mõjutanud ning jätkuvalt mõjutab kirikut ja ühiskonda.
Luterlik Maailmaliit on koondanud reformatsiooni 500. aastapäevaga seotud ettevõtmised aastatel 2015–2017 üldteema alla «Vabastatud Jumala armu läbi» ning sõnastanud iga aasta jaoks alateema (vt A. Burghardt, «Luterliku reformatsiooni 500. aastapäev ja Luterlik Maailmaliit», EK 22.01.–12.02.2015).
Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas täiskogu on pöördunud liikmeskirikute poole üleskutsega «Europa reformata: 500 aastat reformatsiooni Euroopas» (vt EK, 31.10.2012).
Tähistamaks reformatsiooni aastapäeva ka Eestis võimalikult laiapinnaliselt, on oluline teada, mida Eesti erinevates paikades juba tehakse või teha tahetakse. Kuna lähiajal loome internetilehekülje, kuhu hakkame koguma informatsiooni reformatsiooni aastapäevaga seotud ettevõtmiste kohta nii Eestis kui mujal maailmas, kutsume üles saatma 1. novembriks 2015 EELK konsistooriumile (aadressil eva-liisa.luhamets@eelk.ee) teavet juba tehtu, teoksil oleva või plaanitava kohta. Samaks kuupäevaks on oodatud ka ettepanekud selle kohta, mis võiks aastapäevaga seoses toimuda EELK konsistooriumi korraldusel.
EELK Konsistoorium

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)