Postimees palus Tallinna Jaani koguduse õpetajal Jaan Tammsalul vaadata tagasi mööduvale aastale.