Esileht » Uudis » Esileht »

Sünnipäevatervitused

09.03.2005 | | Rubriik: Esileht

Kõrgesti austaud Eesti Kiriku toimetus! Armsad kaasvõitlejad!
Õnnitlen ja tervitan teid aastapäeva puhul tänase loosungisõnaga Kl 2:3: Kristuses peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded.
Kirikulehena on Eesti Kirik meie kiriku kõige kõrgem, nähtavam ja kuuldavam kantsel. See on äärmiselt tähtis, vastutusrikas ja väärtuslik töö, mida lehte välja andes teete.
Vahendades kiriku sõnumit, vahendate ju ühtaegu kiriku Issanda Kristuse tarkuse ja tunnetuse aardeid. Palvetagem selle pärast, et need oleksid üha rohkem kättesaadavad kogu meie rahvale. Soovin teile jätkuvat Jumala õnnistust, tarkust ja tunnetust, et teha ikka head lehte. Tänan südamest senitehtu eest ja soovin aastapäevaks rõõmu, rahulolu, ühtehoidmist ja üksolemist Kristuses!
Andres Põder, peapiiskop

Lugupeetud peatoimetaja Sirje Semm, sihtasutuse nõukogu esimees Jüri Ehasalu, kolleegiumi esimees Veiko Vihuri! Hea Eesti Kiriku pere ja kõik sünnipäevalised!
Tänan peatoimetajat kutse eest ajalehe EESTI KIRIK 81. sünnipäeva tähistavale salongiõhtule. Mul on väga kahju, et ma ei saa oma tööülesannete tõttu Haapsalus olla täna teie keskel. Mõtlen teie kõigi peale eestpalves ja soovin Taevaisa õnnistust selleks tähtsaks tööks, mis Jumala tahte kohaselt meie kirik on andnud teie hoolde.
Selles mõttes on hea ja turvaline tunne, et mitte meie ei ole valinud Jumalat, vaid Jumal on valinud meid ja kutsunud tööle oma viinamäele. Viinamäel tehakse väga erinevat tööd, ühed külvavad ja istutavad, teised harivad ja kasvatavad, kolmandad korjavad saaki. Imeline on see, et kõike seda tehakse korraga. Alaliselt istutatakse, kasvatatakse, kastetakse ja lõigatakse valminud vilja. Jumala viinamägi on selles suhtes ainulaadne tööpõld.
Teie kätte on antud meie koguduste teenimine trükitud sõna kaudu. Selles sisaldub mitme muu töö kõrval informatsiooni edastamine ehk teavitus. Informatsioon kiriku olemusest lähtudes on evangeeliumi viimine kõikide inimesteni. Ajalehel on siin lai võimaluste väli, mida saate realiseerida oma andeid ja tehnilisi võimalusi kasutades.
EELK on näinud siiani ühe peamise prioriteedina meediatööd ja ajalehte Eesti Kirik. Mul on rõõm kinnitada teile, et meie ajalehte usaldatakse nii meie kirikuvalitsuses, vaimulike hulgas, koguduseliikmete peres kui laiemalt Eesti avalikkuses.
Kiriku arengukavas oleme rõhutanud kolme suunda: siseinfo (liikmelt liikmele), välisinfo (liikmelt ühiskonnale), tagasiside (ühiskonnalt ja koguduselt).
Soovin teie tänaseks koosviibimiseks viljakat arvamustevahetust ja rõõmsat meelt. Olgu Kiriku Issand teile igaühele ligi teie töös ja koduses elus ning andku tugevat tervist ja õnnistagu kõiki häid ettevõtmisi.
Tiit Salumäe, assessor

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! (Sk 9:9)