Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Sünnipäevaga koguti toetust Maarja kiriku heaks

10.06.2015 | | Rubriik: Kirikuelu

Tartu Maarja kiriku taastamise eest sei­savad hea kaks soom­last: ärimees Tapani Koski (vasa­kul) ja vaimulik Joona Toivanen.
Helene Toivanen

Tapani Koski on Soomes tuntud äri­­mees, Eestis teatakse teda kui Luun­jas tegutseva Grüne Fee üht oma­nik­ku. Ta on otsustanud toetada Tar­tu Maar­ja kiriku taastamist ja ko­gus oma sün­ni­päeval selleks an­ne­tusi.

Tartu Maarja koguduse õpetaja Joona Toivanen ütleb, et tutvus Tapani Kos­kiga mingil vallaga seotud üritusel Luun­jas, kus soomlasest ettevõtja juba pikka aega tegutseb. Vallavanem tutvustas ko­hal­olijaile kahte soomlast, kes, nagu hil­jem on selgunud, on omavahel su­gu­lased.
Äratusliikumise taustaga ettevõtjast maksumaksja on olnud huvitatud Luunja aren­damisest ja tundnud huvi, kuidas kohaliku kesk­kooli õppekavva lülitada usun­­diõpetus. Seni pole see mõte kah­juks piisavat toetust leidnud. Ent huvi koguduse vastu, mille kihelkonna pii­ri­desse Luunja jääb, ja tema kiriku vastu on suurenenud veelgi. Tapani on käinud mõne korra jumalateenistusel ja õpetaja tunnetab nende vahel usalduslikku su­het.
Kaks soomlast on omavahel arutanud pühakoja taastamist ja selle tähtsust ning ärimees kutsus kirikuõpetaja oma sünnipäevale kõ­nelema Maar­ja kirikust, selle aja­loost ja tähtsusest rahvuslikule iden­titeedile. Soomes, Ta­pa­ni Koski kodukohas Lõu­na-Pohjanmaal Lai­hias ko­­gu­nes äratusliikumise pal­ve­koos­oleku laadis sünni­päe­vapeole um­bes kolm ja pool sada inimest. Koos äripartnerite ja töötajatega peeti pidu ka Luunjas. Kahe peoga koguti Maarja kiriku taastamise heaks umbes 10 000 eurot.
«Mul oli au Tapani Koski sün­nipäeval kõnelda ja mõ­tiskleda ning loodan, et jumalasõna, mida ma Soo­mes ja Eestis jagasin, idaneb jõudsalt,» sõnab Joona Toi­vanen. Praegu peab ta oma ülesandeks tõsta inimeste teadlikkust sellest, miks on tähtis taastada sõjas tu­gevalt kannatada saanud pühakoda, millest nõukogude ajal sai spor­di­saal. Kirikute ööl 29. mail pa­ku­ti huvilistele seepärast eriti lä­bi­mõeldud programmi, kus kõlas puhk­­pillimuusikat ja võis esinemas kuulda Alo Põldmäed.
Rita Puidet

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)