Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Suhted sõpradega inspireerivad ja toetavad

06.04.2016 | | Rubriik: Kirikuelu

Koostöölepingut uuendavad Ulla Rosenqvist (vasakul ees) ja Ilkka Järvinen ning Markus Haamer (paremal ees) ja Marko Tiitus.
Erakogu

Viljandi praostkond uuendas sõpruslepingut Soome Tuusula ja Nurmijärvi praostkonnaga viieks aastaks.

Viljandi praostkonnal on üle veerandsajandi kestnud head sidemed kahe Helsingi-lähedase praostkonnaga: Tuusula ja Nurmijärviga. Aastal 1991 sõlmisid praostkonnad ametliku koostöölepingu, mida on korduvalt pikendatud. Lisaks on osal Viljandi praostkonna kogudustel eraldi lepingud: Viljandi Pauluse kogudusel on näiteks sõprusleping Tuusula, Mõisakülal Nurmijärvi ja Kõpul Kerava kogudusega.
14. märtsil uuendasid lepingut oma allkirjaga Viljandi praost Marko Tiitus ja abipraost Markus Haamer ning Soome poolt Tuusula praost Ulla Rosenqvist ja Nurmijärvi praost Ilkka Järvinen. Leping allkirjastati Helsingis Soome kirikuvalitsuses.
Kord sõlmitud lepingut pikendatakse iga viie aasta järel, sest ülelahesõprade jaoks tähendab leping kindlaid kohustusi. Kahe praostkonna rahaline toetus on taganud Viljandi praostkonnale majandusliku võimekuse, kinnitab Marko Tiitus. Näiteks toetatakse praostkonna ühiseid ettevõtmisi, vaimulike koolitust, külaskäike sõprade juurde.
Aga majandusliku külje kõrval on oluline osa palveosadusel üle lahe, teadmisel, et oma murega ei olda üksi. Nii said viljandlased oma palvete ja mõtetega toetada sõpru, kui Jokelas oli koolitulistamine. Sõpruskoguduste külastamine ja nende koguduseeluga tutvumine on praosti sõnul alati inspireeriv.
Kuna lepingut uuendati juba teise põlvkonna kirikujuhtidega, andis see taas julgust, et koostööl on perspektiivi. Kohtumisel kõneldi kirikuelust, edasistest plaanidest ja Soome delegatsiooni külaskäigust Viljandi praostkonda. See peaks toimuma oktoobri lõpus.
Rita Puidet

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)